“Dialog Jiangsu-Jerman 2023” Diadakan di Changzhou

13 4 The

CHANGZHOU, China, 15 September 2023 – Pada 12 September, “Dialog Jiangsu-Jerman 2023” telah diadakan di Changzhou. Ini menandakan tahun ketiga acara ini dihoskan di Changzhou. Persidangan yang bertemakan “Tenaga Baru, Peluang Baru” ini bertujuan untuk mempromosikan kerjasama antara China dan Jerman dalam bidang seperti perdagangan, industri tenaga baru, dan ekonomi digital. Di persidangan ini, 11 projek kerjasama utama Cina-Jerman yang meliputi bidang seperti tenaga baru, bahan baru, pembuatan pintar, biomedis, dan pendidikan telah ditandatangani.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, syarikat-syarikat seperti Siemens, Thyssenkrupp, Bosch, Volkswagen, dan Lanxuss telah membuat pelaburan besar di Changzhou, membentuk kluster pelaburan Jerman di bandar ini. Ini termasuk Taman Inovasi Cina-Jerman (Changzhou), Zon Teknologi Tinggi Wujin, dan Bandar Modal Asing Xue. Setakat akhir tahun lalu, Changzhou mempunyai sejumlah 247 perusahaan Jerman, terutamanya terlibat dalam sektor seperti elektronik automotif, pembuatan mesin dan peralatan, bahan baru, tenaga baru, dan perlindungan alam sekitar. Pada masa yang sama, Jerman juga merupakan destinasi penting bagi pelaburan keluar dari Changzhou, dengan 52 projek menetap di Jerman, menduduki tempat pertama dalam pelaburan Changzhou di Eropah.

Shi Mingde, Presiden Persatuan Persahabatan Cina-Jerman, menyatakan bahawa Changzhou, sebagai bandar pembuatan terkenal di China, sentiasa bertujuan untuk mengantarabangsa dan menjadikan Jerman sebagai penanda arasnya. Ia sudah mewujudkan momentum yang menggalakkan dalam kerjasama Cina-Jerman. Penganjuran “Dialog Jiangsu-Jerman 2023” akan membina jambatan untuk memperdalam kerjasama dalam industri tenaga baharu antara China dan Jerman.

Lukas Meyer, Timbalan Konsul Jeneral Republik Persekutuan Jerman di Shanghai, menyebut bahawa aktiviti “Dialog Jiangsu-Jerman” telah menyaksikan kemitraan yang kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara. Taman Inovasi Cina-Jerman (Changzhou) telah menjadi destinasi pilihan bagi perusahaan kecil dan sederhana berbahasa Jerman yang mencari pembangunan di China. Changzhou komited untuk memperdalam dan memperluas kerjasama dengan Jerman dalam bidang seperti teknologi, latihan vokasional, dan budaya, yang telah mengukuhkan hubungan ekonomi dan menggalakkan pertukaran pengetahuan, perspektif, dan nilai antara kedua-dua pihak.

Semasa persidangan, “Perikatan Usahawan Jerman & Austria” secara rasminya dilancarkan. Ia adalah platform pertukaran dua hala yang ditubuhkan dalam konteks ekonomi karbon dua hala, memberi tumpuan kepada perkongsian maklumat industri terkini dan pengalaman keusahawanan dalam industri pelengkap antara China dan Eropah.

SUMBER Persidangan “Dialog Jiangsu-Jerman 2023”