Dye & Durham Umumkan Lanjutan Tawaran Penerbit Utama

15 6 Dye & Durham Announces Extension of its Substantial Issuer Bid

TORONTO, 29 Ogos 2023 /CNW/ – Dye & Durham Limited (“Dye & Durham”) (TSX: DND) hari ini mengumumkan lanjutan tawaran penerbit utama syarikat yang sedang berjalan (the “Offer”), di mana Syarikat telah menawarkan untuk membeli balik bagi pembatalan sehingga $52,000,000 jumlah prinsipal agregat debentur boleh tukar senior tidak bercagar 3.75% yang dikeluarkan dan belum dijelaskan dengan tarikh matang 1 Mac 2026 (“Debentures”). Tarikh tamat Offer telah dilanjutkan ke 5:00 petang (waktu Timur) pada 14 September 2023 (“Tarikh Tamat”), melainkan dilanjutkan, diubah atau ditarik balik oleh Syarikat. Semua terma lain Offer kekal tidak berubah.

Butiran Offer, termasuk arahan untuk menyerahkan Debentures, dimasukkan dalam tawaran rasmi untuk membeli (the “Offer to Purchase”) dan edaran tawaran penerbit (“issuer bid circular”) bertarikh 25 Julai 2023, seperti yang diubah oleh notis variasi dan lanjutan bertarikh 29 Ogos 2023 (“Notis Variasi” dan, secara kolektif dengan surat penghantaran dan notis penghantaran terjamin, “Dokumen Tawaran”). Notis Variasi akan dihantar kepada pemegang debentur, difailkan dengan pihak berkuasa pengawalseliaan sekuriti Kanada yang berkenaan dan boleh didapati tanpa caj di SEDAR di www.sedar.com. Pemegang debentur dinasihati membaca dengan teliti Dokumen Tawaran sebelum membuat keputusan berkenaan Offer.

Pemegang debentur yang telah mendepositkan Debentures mereka dengan sah dan tidak menarik balik tidak perlu mengambil sebarang tindakan lanjut untuk menerima Offer. Debentures yang didepositkan sebelum ini boleh ditarik balik oleh atau bagi pihak pemegang debentur pendeposit dengan mengikuti prosedur yang dinyatakan dalam Seksyen 6 Offer to Purchase bertajuk “Hak Penarikan Balik”. Syarikat akan mengambil dan membayar Debentures yang didepositkan dengan sah di bawah Offer mengikut terma dan syarat Dokumen Tawaran. Sila rujuk kepada siaran akhbar Dye & Durham bertarikh 26 Julai 2023 untuk butiran lanjut mengenai Offer.

Siaran akhbar ini adalah untuk maklumat sahaja dan tidak bertujuan untuk dan tidak merupakan tawaran untuk membeli atau ajakan untuk menjual Debentures. Ajakan dan Offer hanya dibuat mengikut Dokumen Tawaran yang difailkan dengan pihak berkuasa pengawalseliaan sekuriti. PEMEGANG DEBENTUR SANGAT DIGALAKKAN UNTUK MEMBACA DENGAN TELITI DOKUMEN TAWARAN DAN DOKUMEN BERKAITAN YANG DIFAILKAN DENGAN PIHAK BERKUASA PENGAWALSELIAAN SEKURITI, SEPERTI YANG MUNGKIN DIUBAH DARI SEMASA KE SEMASA, KERANA IA MENGANDUNGI MAKLUMAT PENTING.

MAKLUMAT PROSPEKTIF

Siaran akhbar ini mungkin mengandungi maklumat prospektif mengikut undang-undang sekuriti terpakai, yang mencerminkan jangkaan Dye & Durham pada masa ini berkenaan peristiwa masa depan, termasuk mengenai masa dan penyelesaian Offer. Dalam beberapa kes, tetapi tidak semestinya dalam semua kes, kenyataan prospektif boleh dikenal pasti melalui penggunaan istilah prospektif seperti “merancang”, “sasaran”, “menjangkakan” atau “tidak menjangkakan”, “dijangka”, “peluang wujud”, “diletakkan”, “anggaran”, “berhasrat”, “menganggap”, “mengantisipasi” atau “tidak mengantisipasi” atau “percaya”, atau variasi perkataan dan frasa tersebut atau menyatakan bahawa tindakan, peristiwa atau keputusan tertentu “mungkin”, “boleh”, “akan”, “mungkin”, “akan” atau “akan diambil”, “berlaku” atau “dicapai”. Selain itu, sebarang kenyataan yang merujuk kepada jangkaan, unjuran atau pencirian masa depan yang lain mengandungi kenyataan prospektif. Kenyataan prospektif bukan fakta sejarah, atau jaminan atau aku janji prestasi masa depan tetapi sebaliknya mewakili keyakinan pengurusan semasa, jangkaan, anggaran dan unjuran berkenaan peristiwa dan prestasi operasi masa depan.

Maklumat prospektif adalah berdasarkan beberapa andaian dan tertakluk kepada beberapa risiko dan ketidakpastian, banyak daripadanya di luar kawalan Dye & Durham, yang boleh menyebabkan keputusan dan peristiwa sebenar berbeza secara material daripada yang didedahkan atau tersirat oleh maklumat prospektif tersebut. Risiko dan ketidakpastian tersebut termasuk, tetapi tidak terhad kepada, faktor-faktor yang dibincangkan di bawah “Faktor Risiko” dalam maklumat tahunan terkini Dye & Durham. Dye & Durham tidak mengambil apa-apa kewajipan untuk mengemas kini maklumat prospektif tersebut, sama ada akibat maklumat baharu, peristiwa masa depan atau sebaliknya, kecuali sebagaimana yang dikehendaki dengan jelas oleh undang-undang terpakai.

MENGENAI DYE & DURHAM LIMITED

Dye & Durham Limited menyediakan penyelesaian pengurusan amalan terkemuka yang memberi kuasa kepada profesional undang-undang setiap hari, menyampaikan wawasan data penting untuk menyokong urus niaga korporat kritikal dan membolehkan infrastruktur pembayaran penting yang dipercayai oleh kerajaan dan institusi kewangan. Syarikat mempunyai operasi di Kanada, United Kingdom, Ireland, Australia dan Afrika Selatan.

Maklumat tambahan boleh didapati di www.dyedurham.com.

SUMBER Dye & Durham Limited