FedEx Merancang Kenaikan Kadar dan Yuran untuk Tingkatkan Margin Keuntungan

FedEx Stock

Dalam usaha untuk memperkuat keuntungan, FedEx Corp (NYSE:FDX) telah mengumumkan keputusannya untuk melaksanakan kadar penghantaran dan yuran perkhidmatan penjelasan kastam yang lebih tinggi, berkuat kuasa dari 1 Januari 2024. Syarikat penghantaran pakej terkemuka itu bertujuan untuk mengukuhkan prestasi kewangannya melalui penyelarasan strategik ini.

Menurut kenyataan syarikat itu, FedEx Express akan menaikkan kadar penghantarannya secara purata sebanyak 5.9% bagi pelbagai perkhidmatan, termasuk penghantaran domestik AS, eksport, dan import. Peningkatan ini akan meliputi kedua-dua unit Ground dan Home Delivery, di mana kadar penghantaran juga akan mengalami peningkatan sebanyak 5.9%.

Bagi perkhidmatan FedEx Freight di Amerika Syarikat, syarikat itu merancang untuk melaksanakan pelarasan kadar yang agak luas, dengan kadar penghantaran meningkat secara purata dari 5.9% hingga 6.9%. Perlu diketahui, kadar yang disemak semula ini hanya akan diguna pakai untuk penghantaran yang dijalankan di dalam AS.

FedEx mengaitkan pelarasan ini dengan keperluan untuk menangani peningkatan kos yang berkaitan dengan lanskap operasi semasa. Langkah ini selari dengan strategi menyeluruh syarikat untuk meningkatkan keuntungan. Pada tahun sebelumnya, FedEx, yang beribu pejabat di Memphis, Tennessee, mendedahkan rancangan pemotongan kos komprehensif yang bertujuan untuk mencapai pengurangan kos sebanyak $4 bilion menjelang akhir tahun fiskal 2025.

Untuk mencapai sasaran penjimatan kos ini, FedEx melaksanakan pelbagai langkah dalam tahun fiskal sebelumnya. Ini termasuk penghapusan kira-kira 29,000 pekerjaan, persaraan 18 pesawat, penutupan pejabat, dan pengurangan strategik penghantaran pada hari Ahad, yang secara negatif menjejaskan keuntungan.

Dengan pelarasan kadar dan yuran yang akan datang ini, FedEx menjangkakan dapat memposisikan dirinya ke arah peningkatan prestasi kewangan, mengukuhkan kedudukannya sebagai pemain utama dalam industri penghantaran pakej yang kompetitif.