Fero umumkan pembelian aset pembuatan modul utama dan pengambilan 55 Pekerja Mahir

STONEY CREEK, ON, 5 Sept. 2023 – Berkuatkuasa 1 September 2023, Fero International Inc. (Fero), pengeluar modul volumetrik yang memberi tumpuan terutamanya kepada infrastruktur penjagaan kesihatan, kini mempunyai rumah baru seluas 300,000 kaki persegi di 950 South Service Road di Stoney Creek, Ontario, di mana ia akan membina infrastruktur yang sangat diperlukan menggunakan teknik pembinaan luar tapak. Untuk mencapai ini, Fero telah membeli aset pembuatan modul utama dan telah mengambil kira-kira 55 pekerja mahir dan pentadbiran.


(CNW Group/FERO International Inc.)

Teknologi pembuatan hak milik Fero dan kepakaran penjagaan kesihatan, bersama dengan pengetahuan pembuatan modul bertahun-tahun yang datang daripada kakitangan baru yang diambil bekerja, akan menjamin kedudukan Fero sebagai penyedia penyelesaian bangunan modul kelas terbaik yang unggul.

Ketua Pegawai Eksekutif Fero, Sabrina Fiorellino berkata “Kami sangat gembira untuk memasuki peringkat pertumbuhan strategi Fero seterusnya, di mana kami telah meningkatkan kawalan, kapasiti dan keupayaan secara ketara untuk menyampaikan penyelesaian infrastruktur penjagaan kesihatan dan infrastruktur serupa yang sangat diperlukan di rumah di Kanada, termasuk komuniti terpencil dan kurang berkhidmat kami, serta di luar negara. Penyelesaian modul Fero boleh mengurangkan masa penyampaian dengan ketara dan menyediakan kualiti kelas terbaik. Produk Fero adalah penyelesaian dan pendekatan inovatif terhadap cabaran pembinaan tradisional pada hari ini.”

Mengenai Fero International Inc.

Misi Fero International Inc. adalah untuk membawa penyelesaian modul maju, mampan dan berhemat kos kepada populasi paling terdedah atau terpencil di seluruh dunia. Produk Fero terutamanya bertujuan untuk penjagaan kesihatan, perumahan dan pengurusan kecemasan, melalui penyediaan kemudahan untuk hospital, klinik, makmal, komuniti terpencil, lombong, tentera dan rumah jagaan jangka panjang.

Fero mengutamakan amalan tadbir urus korporat yang baik untuk menyokong kaedah pembinaan dan pembuatan mampan bagi produk Fero. Fero bertujuan untuk terus memperbaiki kehidupan dengan menstrukturkan operasinya untuk menangani pertimbangan penambahbaikan alam sekitar, sosial dan ekonomi yang relevan. Ketahui lebih lanjut di ferointl.com.

Maklumat Prospektif

Kenyataan akhbar ini mungkin mengandungi maklumat prospektif menurut undang-undang sekuriti Kanada dan Amerika Syarikat yang berkenaan. Selalunya, tetapi tidak semestinya, maklumat prospektif boleh dikenal pasti dengan penggunaan perkataan seperti “merancang”, “menjangka”, “menganggarkan”, “berhasrat”, “mengantisipasi”, atau “percaya” atau variasi perkataan dan frasa tersebut atau menyatakan bahawa tindakan tertentu, peristiwa atau hasil “mungkin”, “akan”, “mungkin” atau “akan” diambil, berlaku atau dicapai. Maklumat prospektif melibatkan risiko, ketidakpastian dan faktor lain yang diketahui dan tidak diketahui yang mungkin menyebabkan keputusan, prestasi atau pencapaian sebenar Syarikat atau anak syarikatnya berbeza secara material daripada apa-apa keputusan, prestasi atau pencapaian masa depan yang dinyatakan atau tersirat oleh maklumat prospektif yang terkandung dalam kenyataan akhbar ini. Risiko, ketidakpastian dan faktor lain yang terlibat dengan maklumat prospektif boleh menyebabkan peristiwa, keputusan, prestasi, prospek dan peluang sebenar berbeza dengan ketara daripada yang dinyatakan atau tersirat oleh maklumat prospektif tersebut. Walaupun Syarikat berpendapat bahawa andaian dan faktor yang digunakan dalam menyediakan maklumat prospektif dalam kenyataan akhbar ini adalah munasabah, bergantung secara tidak wajar kepada maklumat tersebut dan tiada jaminan dapat diberikan bahawa peristiwa tersebut akan berlaku dalam tempoh masa yang dinyatakan atau sama sekali. Apa-apa maklumat prospektif yang dimasukkan dalam kenyataan akhbar ini dibuat pada tarikh kenyataan akhbar ini dan Syarikat tidak berhasrat untuk mengemas kini maklumat prospektif tersebut untuk mencerminkan maklumat baru, peristiwa seterusnya atau sebaliknya melainkan jika dikehendaki oleh undang-undang sekuriti yang berkenaan.

SUMBER FERO International Inc.