Hempshire Group Umumkan Keputusan Kewangan Suku Kedua

CALGARY, AB, 29 Ogos 2023 /CNW/ – The Hempshire Group, Inc. (dahulu dikenali sebagai Hoist Capital Corp.) (“Hempshire” atau “Syarikat“) (TSXV: HMPG) dengan sukacitanya mengumumkan pengeluaran keputusan kewangan suku tahun kedua 2023. Maklumat kewangan terpilih dibentangkan di bawah dan perlu dibaca bersekali dengan penyata kewangan tidak diaudit yang diringkaskan sementara bagi Syarikat (“Penyata Kewangan“) dan perbincangan dan analisis pengurusan (“MD&A“) bagi tempoh tiga dan enam bulan berakhir 30 Jun 2023 dan 2022, yang boleh didapati di profil SEDAR+ Syarikat di www.sedarplus.ca.

Semua angka yang dirujuk dalam siaran akhbar ini dibentangkan dalam dolar AS, melainkan dinyatakan sebaliknya.

Ringkasan Kewangan

Tiga bulan berakhir 30 Jun

Enam bulan berakhir 30 Jun

2023

2022

2023

2022

Hasil

56,213

19,572

122,005

42,961

Margin kasar

26,685

(10,317)

67,752

3,483

Margin %

47 %

(53 %)

56 %

8 %

Kerugian operasi

(514,728)

(548,554)

(1,005,472)

(1,031,405)

Kerugian bersih dan komprehensif

(625,306)

(4,063,909)

(1,113,816)

(4,722,432)

Kerugian bersih dan komprehensif sesaham

(0.01)

(0.08)

(0.01)

(0.09)


Hasil Syarikat bagi tempoh tiga dan enam bulan berakhir 30 Jun 2023 meningkat masing-masing sebanyak 187% dan 184% berbanding tempoh yang sama, Hasil meningkat secara keseluruhan adalah hasil daripada Syarikat menyusun semula strategi jualan domestik AS pada tahun 2023 dengan memberi tumpuan kepada peningkatan pertumbuhan hasil borongan dengan peruncit dan pengedar (“B2B“) sambil terus membina kesedaran jenama melalui pemasaran terus ke pengguna (“D2C“) untuk meningkatkan trafik laman web dan penukaran platform e-dagangnya. Strategi harga kompetitif yang dilaksanakan pada tahun 2023 juga menyumbang kepada jumlah jualan yang lebih tinggi dan hasil keseluruhan yang lebih tinggi berbanding tempoh perbandingan.

Margin kasar meningkat kepada 47% pada suku kedua daripada negatif 53% pada tempoh perbandingan. Tempoh perbandingan 2022 adalah negatif disebabkan pelunasan inventori sebanyak $24,966. Secara keseluruhan, Syarikat telah mencapai kos barangan yang dijual per unit yang lebih rendah disebabkan oleh kecekapan pengeluaran. Struktur kos yang dipertingkatkan telah membolehkan Syarikat mengamalkan strategi penetapan harga yang lebih kompetitif yang menyumbang kepada peningkatan jualan unit keseluruhan dan jumlah hasil merentasi kedua-dua saluran jualan D2C dan B2B sambil tetap menyumbang kepada peningkatan margin kasar keseluruhan sebagai peratusan hasil.

Kerugian operasi semasa tempoh tiga dan enam bulan berakhir 30 Jun 2023 bertambah baik daripada tempoh perbandingan terutamanya disebabkan margin kasar yang lebih tinggi dan kos pentadbiran am yang lebih rendah yang sebahagiannya diimbangi oleh peningkatan kos jualan, pemasaran, dan hubungan pelabur.

Kerugian bersih dan komprehensif Syarikat bagi tempoh tiga dan enam bulan berakhir 30 Jun 2023 bertambah baik berbanding tempoh yang sama pada tahun 2022 terutamanya disebabkan kos tempoh sebelumnya tambahan yang ditanggung berkaitan dengan transaksi terbalik pada 24 Jun 2022.

Pada 30 Jun 2023, gabungan baki tunai dan modal kerja bukan tunai Syarikat (lihat “Langkah bukan GAAP” di bawah) adalah $0.3 juta. Pada 26 April 2023, Syarikat menyelesaikan pembiayaan nota (“Pembiayaan Nota“) dengan cer