J INTS BIO, WCLC 2023 – Pembentangan Kajian Fasa 1/2 ‘JIN-A02’, TKI Generasi Ke-4 Oral Baharu

SEOUL, Korea Selatan, 13 Sept. 2023 – J INTS BIO mengumumkan bahawa Kajian Fasa 1/2 ubat oral Generasi ke-4 EGFR-TKI baharu ‘JIN-A02’ telah dibentangkan di Persidangan Dunia mengenai Kanser Paru-Paru 2023 anjuran IASLC yang diadakan di Singapura dari 9 hingga 12 September, semasa sesi rasmi bertajuk “Kanser Paru-Paru Sel Bukan Kecil Metastatik – Terapi Sasaran – EGFR/HER2”.

Professor Cho, Byoung Chul, poster presentation of Phase 12 study of its Novel Oral 4th Generation EGFR-TKI ‘JIN-A02’ at the WorldConference on Lung Cancer in Singapore (IASLC 2023 WCLC)

JIN-A02, sejenis TKI Generasi ke-4 EGFR, secara selektif dan boleh berbalik mengikat mutasi EGFR, terutamanya mutasi C797S yang menyebabkan rintangan terhadap terapi Osimertinib. Dalam kajian praklinikal, JIN-A02 telah menunjukkan aktiviti yang kuat sebagai monoterapi dalam model dengan mutasi EGFR yang rintang terhadap Osimertinib.

Kajian fasa 1/2 global ini bertujuan untuk menilai keselamatan, farmakokinetik, dan aktiviti anti-tumor “JIN-A02” dalam pesakit NSCLC termaju yang membawa mutasi EGFR.

Kajian ini dibahagikan kepada tiga bahagian dengan peningkatan dos (Bahagian A), eksplorasi dos (Bahagian B), dan pengembangan dos (Bahagian C). Bahagian A meneroka dos menaik JIN-A02 monoterapi oral dalam kitaran 28 hari untuk menilai dos toleransi maksimum pada pesakit dengan NSCLC termaju yang membawa mutasi C797S atau T790M. Berdasarkan keputusan yang diperolehi dalam Bahagian A, jawatankuasa semakan keselamatan akan memilih 2 dos untuk dinilai selanjutnya dalam Bahagian B dengan menentukan keselamatan, farmakokinetik, dan keberkesanan dengan cara yang sama seperti Bahagian A walaupun dalam kohort yang lebih besar pesakit. Setelah dos Fasa 2 yang disyorkan (RP2D) ditentukan, Bahagian C, kajian pengembangan dos, akan dimulakan dengan lima kohort pesakit berdasarkan mutasi EGFR dan status metastasis otak.

Pemberian dos pertama JIN-A02 dicapai pada Julai 2023 dan setakat 11 September 2023, sebanyak tiga subjek telah menyelesaikan tempoh penilaian MTD untuk Tahap Dos Satu Bahagian A. Tiada DLT, tiada AE berkaitan rawatan, dan tiada kemajuan penyakit klinikal dicatat.

Foto – https://www.seanewswire.com/wp-content/uploads/2023/09/e9229451-professor_cho__byoung_chul__poster_presentation_of_phase_12_study_of_its_novel_oral_4th_generation_e.jpg