KLA Corporation Umumkan Peningkatan Paras Dividen Suku Tahunan ke $1.45 sesaham dan Peningkatan Jumlah Keseluruhan Pembelian Semula Saham sebanyak $2 bilion

51 1 KLA Corporation Announces Increase in Quarterly Dividend Level to $1.45 per share and $2 billion Increase in Total Share Repurchase Authorization
  • Mengumumkan peningkatan dalam tahap dividen suku tahunan kepada $1.45 sesaham daripada $1.30, peningkatan dividen tahunan ke-14 berturut-turut untuk KLA. Sejak permulaan pada 2006, KLA telah meningkatkan tahap dividen suku tahunan pada kadar pertumbuhan terkompaun tahunan sekitar 15%.
  • Mengumumkan pembelian semula saham baharu sebanyak $2 bilion yang tambahan kepada baki $1.6 bilion di bawah pembelian semula saham asal, menjadikan jumlah keseluruhan pembelian semula saham dibenarkan kira-kira $3.6 bilion setakat 31 Ogos 2023.

MILPITAS, Calif., 5 Sept. 2023 – KLA Corporation mengumumkan peningkatan dalam tahap dividen suku tahunan kepada $1.45 sesaham daripada $1.30 sesaham, peningkatan tahunan keempat belas berturut-turut dalam tahap dividen suku tahunan untuk KLA. Pengisytiharan dan pembayaran dividen pada masa depan tertakluk kepada budi bicara Lembaga dan akan bergantung kepada keperluan kewangan dan undang-undang serta pertimbangan lain. Syarikat juga mengumumkan kebenaran daripada Lembaga Pengarah untuk membeli semula sehingga $2 bilion saham biasa Syarikat. Ini adalah tambahan kepada kebenaran pembelian semula saham sedia ada, yang mempunyai baki kira-kira $1.6 bilion setakat 31 Ogos 2023.

Pembelian semula boleh dilakukan menggunakan pelbagai kaedah, yang mungkin termasuk pembelian pasaran terbuka, urus niaga persendirian yang dirundingkan, program pembelian semula saham yang dipercepatkan, atau sebaliknya, semuanya selaras dengan keperluan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa dan keperluan undang-undang lain yang berkenaan. Masa, harga dan saiz pembelian yang spesifik akan bergantung kepada harga saham semasa, keadaan ekonomi dan pasaran am, dan pertimbangan lain. Program pembelian semula ini tidak mewajibkan Syarikat memperoleh sebarang jumlah saham biasa tertentu, dan program pembelian semula boleh ditangguhkan atau dihentikan pada bila-bila masa mengikut budi bicara Syarikat.

“Pengumuman hari ini selaras dengan keyakinan KLA yang lama dalam model perniagaan kami yang memberi tumpuan kepada perbezaan produk, penjanaan aliran tunai bebas, dan peruntukan modal yang agresif. Ia juga mencerminkan optimisme dalam strategi pertumbuhan kami dan kemajuan berterusan menuju sasaran kewangan 2026 kami.” kata Rick Wallace, presiden dan CEO KLA Corporation.

Mengenai KLA:
KLA Corporation (“KLA”) membangunkan peralatan dan perkhidmatan terkemuka industri yang membolehkan inovasi di seluruh industri elektronik. Kami menyediakan kawalan proses lanjutan dan penyelesaian pembolehan proses untuk pembuatan wafer dan retikel, litar bersepadu, pembungkusan, papan litar bercetak dan paparan panel rata. Dengan kerjasama rapat bersama pelanggan terkemuka di seluruh dunia, pasukan pakar fizik, jurutera, saintis data dan penyelesai masalah kami mereka bentuk penyelesaian yang membawa dunia ke hadapan. Para pelabur dan orang lain perlu ambil perhatian bahawa KLA mengumumkan maklumat kewangan penting termasuk pengemukaan SEC, siaran akhbar, panggilan pendapatan awam, dan sidang web persidangan menggunakan laman web hubungan pelabur (http://ir.kla.com). Maklumat tambahan boleh didapati di: www.kla.com (KLAC-F).

SUMBER KLA Corporation