MINTO APARTMENT REIT UMUMKAN PENGAGIHAN TUNAI SEPTEMBER 2023

28 4 MINTO APARTMENT REIT ANNOUNCES SEPTEMBER 2023 CASH DISTRIBUTION

OTTAWA, ON, 15 Sept. 2023 /CNW/ – Minto Apartment Real Estate Investment Trust (REIT) (TSX: MI.UN) hari ini mengumumkan agihan tunai sebanyak $0.04083 setiap unit REIT bagi bulan September 2023, mewakili $0.49 setiap unit REIT dalam setahun. Pembayaran akan dibuat pada 16 Oktober 2023 kepada pemegang unit pada 30 September 2023.

Mengenai Amanah Pelaburan Hartanah Perumahan Minto

Amanah Pelaburan Hartanah Perumahan Minto adalah amanah pelaburan hartanah tak tergabung dan terbuka yang ditubuhkan menurut pengisytiharan amanah di bawah undang-undang Wilayah Ontario untuk memiliki hartanah perumahan multi-penyewa yang menjana pendapatan yang terletak di pasaran bandar di Kanada. REIT memiliki portfolio hartanah sewaan multi-penyewa berkualiti tinggi yang menjana pendapatan yang terletak di Toronto, Montreal, Ottawa, Calgary dan Edmonton. Untuk maklumat lanjut mengenai Minto Apartment REIT, sila layari laman web REIT: https://www.mintoapartmentreit.com.

Pernyataan Prospektif

Siaran akhbar ini mungkin mengandungi pernyataan prospektif (dalam lingkungan makna undang-undang sekuriti yang berkenaan) berkaitan dengan perniagaan REIT. Pernyataan prospektif dikenal pasti dengan perkataan seperti “percaya”, “menjangkakan”, “merancang”, “jangka”, “berhasrat”, “akan”, “mungkin”, “anggaran”, dan ungkapan lain yang serupa. Pernyataan ini berdasarkan jangkaan, anggaran, unjuran, dan proyeksi REIT dan termasuk, tanpa had, pernyataan mengenai agihan bulanan REIT yang dicadangkan. Pernyataan prospektif dalam siaran akhbar ini adalah berdasarkan andaian tertentu, termasuk tanpa had, bahawa REIT akan mempunyai tunai yang mencukupi untuk membayar agihannya. Ia bukan jaminan prestasi masa depan dan mengandungi risiko dan ketidakpastian yang sukar dikawal atau diramalkan. Beberapa faktor boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza dengan ketara daripada yang dibincangkan dalam pernyataan prospektif, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, faktor-faktor yang dibincangkan dan dirujuk di bawah tajuk “Risiko dan Ketidakpastian” dalam perbincangan dan analisis pengurusan REIT Q2 2023 bertarikh 8 Ogos 2023, yang boleh didapati di www.sedarplus.ca. Tidak ada jaminan bahawa pernyataan prospektif akan terbukti tepat kerana hasil sebenar dan peristiwa mungkin berbeza dengan ketara daripada yang dinyatakan dalam pernyataan prospektif ini. Oleh itu, pembaca tidak boleh bergantung sepenuhnya pada pernyataan prospektif tersebut. Selanjutnya, pernyataan prospektif ini dibuat pada tarikh siaran akhbar ini dan, kecuali sebagaimana yang dikehendaki dengan jelas oleh undang-undang yang berkenaan, REIT menganggap bahawa tiada kewajipan untuk mengemaskini secara awam atau menyemak semula mana-mana pernyataan prospektif, sama ada disebabkan oleh maklumat baharu, peristiwa masa depan atau sebaliknya.

SUMBER Minto Apartment Real Estate Income Trust