Notis Mesyuarat Agung Luar Biasa Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM, 4 September 2023Para pemegang saham Starbreeze AB (publ), No. Pendaftaran 556551-8932, dimaklumkan mengenai Mesyuarat Agung Luar Biasa yang akan diadakan pada hari Rabu, 27 September 2023 pada pukul 13.00 di Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm, Sweden. Pendaftaran untuk mesyuarat bermula pada pukul 12.30.

Lembaga Pengarah telah memutuskan bahawa para pemegang saham boleh melaksanakan hak mengundi mereka di Mesyuarat Agung Luar Biasa ini juga melalui undi pos mengikut peraturan dalam Tataurusan Starbreeze.

Hak untuk mengambil bahagian dan pemberitahuan

Penyertaan dalam bilik mesyuarat

A) Sesiapa yang ingin menghadiri bilik mesyuarat secara peribadi atau melalui wakil mestilah:

 • disenaraikan sebagai pemegang saham dalam persembahan daftar saham yang disediakan oleh Euroclear Sweden AB berkenaan keadaan pada hari Selasa, 19 September 2023, dan
 • memberi notis penyertaan tidak lewat daripada Khamis, 21 September 2023 ke alamat Starbreeze AB, “Mesyuarat Agung Luar Biasa 2023”, c/o Euroclear Sweden AB, Peti Surat 191, SE-101 23 Stockholm, Sweden atau melalui laman web syarikat di www.starbreeze.com.

Pemegang saham hendaklah dalam pemberitahuan tersebut menyertakan nama, nombor pengenalan diri atau nombor pendaftaran korporat, alamat, nombor telefon dan bilangan pembantu yang mungkin (maksimum dua). Jika para pemegang saham diwakili oleh proksi, surat kuasa wakil bertarikh dan ditandatangani oleh pemegang saham mesti dikeluarkan kepada proksi. Jika surat kuasa telah dikeluarkan oleh entiti undang-undang, sijil pendaftaran atau dokumen kebenaran setara mesti dilampirkan. Surat kuasa adalah sah selama setahun dari tarikh ia dikeluarkan atau tempoh masa yang lebih lama seperti yang dinyatakan dalam surat kuasa, walau bagaimanapun tidak lebih daripada lima tahun. Bagi memudahkan proses pendaftaran di Mesyuarat Agung Luar Biasa, surat kuasa bersama-sama dengan sijil pendaftaran dan apa-apa dokumen kebenaran lain hendaklah diterima oleh syarikat di alamat di atas tidak lewat daripada Khamis, 21 September 2023. Borang proksi boleh didapati di laman web syarikat, www.starbreeze.com.

Penyertaan melalui undi pos

B) Sesiapa yang ingin menghadiri mesyuarat melalui undi pos mestilah:

 • disenaraikan sebagai pemegang saham dalam persembahan daftar saham yang disediakan oleh Euroclear Sweden AB berkenaan keadaan pada hari Selasa, 19 September 2023, dan
 • memberi notis penyertaan tidak lewat daripada Khamis, 21 September 2023, dengan mengemukakan undi pos mereka mengikut arahan di bawah supaya undi pos diterima oleh Euroclear Sweden AB tidak lewat daripada hari tersebut.

Sesiapa yang ingin menghadiri bilik mesyuarat secara peribadi atau melalui wakil mesti memberi notis mengikut arahan yang dinyatakan di bawah A) di atas. Oleh itu, notis melalui undi pos sahaja tidak mencukupi bagi mereka yang ingin menghadiri bilik mesyuarat.

Borang khas mesti digunakan untuk undi pos. Borang untuk undi pos boleh didapati di laman web syarikat www.starbreeze.com. Borang undi pos yang lengkap dan ditandatangani boleh dihantar melalui pos kepada Starbreeze AB, “Mesyuarat Agung Luar Biasa 2023”, c/o Euroclear Sweden AB, Peti Surat 191, SE-101 23 Stockholm, Sweden atau melalui e-mel ke generalmeetingservice@euroclear.com (nyatakan “Starbreeze AB – Undi Pos” dalam subjek). Borang lengkap mesti diterima oleh Euroclear Sweden AB tidak lewat daripada Khamis, 21 September 2023. Para pemegang saham juga boleh mengemukakan undi mereka secara elektronik melalui pengesahan dengan BankID. Pautan ke undi pos elektronik boleh didapati di laman web syarikat, www.starbreeze.com, dan melalui https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Para pemegang saham tidak boleh memberikan arahan atau syarat khas kepada undi pos. Jika tidak, undi pos secara keseluruhannya adalah tidak sah. Arahan dan syarat selanjutnya boleh didapati dalam borang undi pos.

Jika pemegang saham mengemukakan undi posnya melalui proksi, surat kuasa wakil bertarikh dan ditandatangani oleh pemegang saham mesti dilampirkan ke borang undi pos. Borang proksi boleh didapati di laman web syarikat www.starbreeze.com. Jika pemegang saham adalah entiti undang-undang, sijil pendaftaran atau dokumen kebenaran lain mesti dilampirkan ke borang tersebut.

Saham yang didaftarkan atas nama nominee

Untuk layak mengambil bahagian dalam mesyuarat, pemegang saham yang sahamnya didaftarkan atas nama nominee mesti, sebagai tambahan kepada memberi notis penyertaan dalam mesyuarat agung, mendaftarkan sahamnya atas namanya sendiri supaya pemegang saham tersebut disenaraikan dalam persembahan daftar saham pada tarikh rekod Selasa, 19 September 2023. Pendaftaran sedemikian boleh bersifat sementara (dikenali sebagai pendaftaran hak mengundi), dan permintaan untuk pendaftaran hak mengundi sedemikian hendaklah dibuat kepada nominee, mengikut prosedur nominee, dalam tempoh masa terdahulu seperti yang ditetapkan oleh nominee. Pendaftaran hak mengundi yang telah dibuat oleh nominee tidak lewat daripada Khamis, 21 September 2023 akan diambil kira dalam persembahan daftar saham.

Agenda yang dicadangkan

 1. Pembukaan mesyuarat
 2. Pemilihan Pengerusi mesyuarat
 3. Penyediaan dan kelulusan senarai mengundi
 4. Kelulusan agenda
 5. Penentuan sama ada mesyuarat telah dipanggil dengan sewajarnya
 6. Pemilihan satu atau dua orang untuk mengesahkan minit
 7. Penentuan bilangan ahli Lembaga Pengarah dan timbalan ahli Lembaga Pengarah
 8. Penentuan imbuhan kepada ahli Lembaga Pengarah baharu yang dipilih di bawah item 9 di bawah
 9. Pemilihan ahli Lembaga Pengarah baharu untuk menyertai Lembaga Pengarah sebagai tambahan kepada ahli Lembaga Pengarah yang dipilih oleh Mesyuarat Agung Tahunan 2023
  Jawatankuasa Pencalonan mencadangkan pemilihan:
  a. Jon Gillard
  b. Juergen Goeldner
 10. Penutupan mesyuarat

Pemilihan Pengerusi mesyuarat (item 2)

Pengerusi mesyuarat yang dicadangkan ialah peguam Patrik Marcelius.

Penyediaan dan kelulusan senarai mengundi (item 3)

Senarai mengundi yang dicadangkan untuk kelulusan adalah senarai mengundi yang disediakan oleh Euroclear Sweden AB bagi pihak syarikat, berdasarkan daftar Mesyuarat Agung syarikat, para pemegang saham yang telah memberi notis penyertaan dan hadir di tempat mesyuarat, dan undi pos yang diterima.

Penentuan bilangan ahli Lembaga Pengarah dan timbalan ahli Lembaga Pengarah (item 7)

Jawatankuasa Pencalonan mencadangkan bilangan ahli Lembaga Pengarah ditingkatkan daripada lima (yang merupakan bilangan yang ditentukan oleh Mesyuarat Agung Tahunan 2023 pada 11 Mei 2023) kepada enam, tanpa timbalan.

Penentuan imbuhan kepada ahli Lembaga Pengarah baharu yang dipilih di bawah item 9 di bawah (item 8)

Mesyuarat Agung Tahunan pada 11 Mei 2023 meluluskan imbuhan tahunan kepada Lembaga Pengarah seperti berikut: SEK 700,000 kepada Pengerusi Lembaga Pengarah, SEK 260,000 setiap satu kepada ahli Lembaga Pengarah,