Prologis Isytihar Dividen Suku Tahunan

SAN FRANCISCO, 6 September 2023 — Lembaga Pengarah Prologis, Inc. (NYSE: PLD) mengisytiharkan dividen tunai biasa bagi suku tahun berakhir 30 September 2023, ke atas sekuriti berikut:

Dividen sebanyak $0.87 sesaham saham biasa syarikat, yang akan dibayar pada 29 September 2023, kepada pemegang saham biasa yang direkodkan pada penutupan perniagaan 18 September 2023; dan

Dividen sebanyak $1.0675 sesaham Saham Keutamaan Terkumpul Boleh Tebus Siri Q 8.54% syarikat, yang akan dibayar pada 2 Oktober 2023, kepada pemegang saham Siri Q yang direkodkan pada penutupan perniagaan 18 September 2023.

MENGENAI PROLOGISPrologis, Inc. adalah pemimpin global dalam hartanah logistik dengan tumpuan kepada pasaran berhalangan tinggi dan berpertumbuhan tinggi. Pada 30 Jun 2023, syarikat memiliki atau mempunyai pelaburan, secara hak milik penuh atau melalui usaha sama pelaburan, hartanah dan projek pembangunan yang dijangka berjumlah kira-kira 1.2 bilion kaki persegi (114 juta meter persegi) di 19 buah negara. Prologis menyewakan kemudahan logistik moden kepada asas pelanggan yang pelbagai, kira-kira 6,700 pelanggan, terutamanya merentasi dua kategori utama: perniagaan ke perniagaan dan runcit/pemenuhan dalam talian.

PENYATAAN PROSPEKTIFKenyataan dalam dokumen ini yang bukan fakta sejarah adalah penyataan prospektif dalam lingkungan makna Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda, dan Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934, seperti yang dipinda. Penyataan prospektif ini adalah berdasarkan jangkaan, anggaran dan unjuran semasa mengenai industri dan pasaran di mana kami beroperasi serta kepercayaan dan andaian pengurusan. Penyataan sedemikian melibatkan ketidakpastian yang boleh memberi kesan ketara kepada keputusan kewangan kami. Perkataan seperti “menjangkakan”, “mengantisipasi”, “berhasrat”, “merancang”, “percaya”, “mencari”, dan “menganggarkan”, termasuk variasi perkataan sedemikian dan ungkapan serupa, dimaksudkan untuk mengenal pasti penyataan prospektif tersebut, yang secara umumnya bukan berbentuk sejarah. Semua penyataan yang menyentuh prestasi operasi, peristiwa atau perkembangan yang kami jangka atau anggarkan akan berlaku pada masa hadapan – termasuk kenyataan yang berkaitan dengan pertumbuhan sewa dan penghunian, aktiviti pengambilalihan dan pembangunan hartanah, aktiviti sumbangan dan pelupusan, keadaan umum di kawasan geografi di mana kami beroperasi, hutang, struktur modal dan kedudukan kewangan kami, keupayaan kami untuk memperoleh hasil daripada usaha sama pelaburan, membentuk usaha sama pelaburan baharu dan ketersediaan modal dalam usaha sama pelaburan sedia ada atau baharu – adalah penyataan prospektif. Kenyataan ini bukan jaminan prestasi masa depan dan melibatkan risiko, ketidakpastian dan andaian tertentu yang sukar diramalkan. Walaupun kami percaya jangkaan yang terkandung dalam sebarang penyataan prospektif adalah berdasarkan andaian yang munasabah, kami tidak dapat memberi jaminan bahawa jangkaan kami akan tercapai dan, oleh itu, keputusan dan hasil sebenar mungkin berbeza dengan ketara daripada yang dinyatakan atau diunjurkan dalam penyataan prospektif tersebut. Antara faktor yang mungkin mempengaruhi hasil dan keputusan termasuk, tetapi tidak terhad kepada: (i) iklim dan keadaan politik dan ekonomi antarabangsa, kebangsaan, serantau dan tempatan; (ii) perubahan dalam pasaran kewangan global, kadar faedah dan kadar pertukaran wang asing; (iii) peningkatan atau persaingan yang tidak dijangka untuk hartanah kami; (iv) risiko yang berkaitan dengan pengambilalihan, pelupusan dan pembangunan hartanah, termasuk integrasi operasi portfolio hartanah yang besar; (v) pengekalan Status Amanah Pelaburan Hartanah, struktur cukai dan perubahan dalam undang-undang dan kadar cukai pendapatan; (vi) ketersediaan pembiayaan dan modal, tahap hutang yang kami pegang dan penarafan kredit kami; (vii) risiko yang berkaitan dengan pelaburan kami dalam usaha sama pelaburan kami, termasuk keupayaan kami untuk menubuhkan usaha sama pelaburan baharu; (viii) risiko menjalankan perniagaan secara antarabangsa, termasuk risiko mata wang; (ix) ketidakpastian alam sekitar, termasuk risiko bencana alam; (x) risiko pandemik global; dan (xi) faktor tambahan yang dibincangkan dalam laporan yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat oleh kami di bawah tajuk “Faktor Risiko.” Kami tidak berkewajipan untuk mengemas kini sebarang penyataan prospektif yang terdapat dalam dokumen ini kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang.

SUMBER Prologis, Inc.