Quhuo Lapor Kewangan Tidak Diaudit untuk Separuh Pertama 2023

15 7 Quhuo Reports Unaudited Financial Results for the First Half of 2023

BEIJING, 31 Ogos 2023 — Quhuo Limited (NASDAQ: QH) (“Quhuo,” “Syarikat,” “kami” atau “kita”), platform ekonomi gig terkemuka yang memberi tumpuan kepada perkhidmatan hidup tempatan di China, hari ini melaporkan keputusan kewangan tidak diauditnya bagi enam bulan yang berakhir 30 Jun 2023.

Sorotan Kewangan dan Operasi bagi Separuh Pertama 2023

  • Hasil daripada perkhidmatan penyelesaian mobiliti ialah RMB58.5 juta (AS$8.1 juta), mewakili peningkatan 3.6% tahun ke tahun.
  • Kerugian bersih ialah RMB5.7 juta (AS$0.8 juta), mewakili penurunan 78.6% tahun ke tahun.
  • Kerugian bersih terlaras ialah RMB1.8 juta (AS$0.3 juta), mewakili penurunan 87.0% tahun ke tahun.
  • Quhuo International telah menandatangani kontrak perkhidmatan untuk 1,720 unit kenderaan di bawah penyelesaian eksport kenderaan, di mana 200 unit telah dihantar.

Encik Leslie Yu, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Quhuo, menyatakan, “Kami berbesar hati untuk menyimpulkan bahawa Quhuo Limited telah mencapai beberapa peningkatan kewangan dalam separuh pertama 2023, walaupun keadaan ekonomi keseluruhan di pasaran domestik. Dalam tempoh ini, Quhuo mencatat jumlah hasil sebanyak RMB1,736.3 juta. Kerugian bersih dan kerugian bersih terlaras menyempit masing-masing sebanyak 78.6% dan 87.0% berbanding tempoh yang sama tahun lepas, iaitu RMB5.7 juta dan RMB1.8 juta.”

“Berkat pelaburan awal perniagaan luar negara Quhuo, Quhuo International telah menandatangani kontrak untuk 1,720 unit kenderaan di bawah penyelesaian eksport kenderaan dan menyelesaikan penghantaran 200 unit pada separuh pertama 2023, yang menunjukkan hasil yang baik perniagaan baru kami.”

“Pandangan hadapan, kami menjangkakan bahawa perniagaan ini akan terus menyumbang secara positif kepada pertumbuhan kami, ketika kami meneroka potensi perkongsian untuk secara kolektif memajukan sektor kenderaan elektrik. Kami yakin bahawa penyelesaian eksport kenderaan akan menggalakkan perdagangan automotif antarabangsa, menembusi pasaran luar negara untuk sektor kenderaan elektrik yang semakin berkembang, dan secara aktif mengambil peranan positif dalam pemeliharaan tenaga dan pengurangan pelepasan global.”

Keputusan Kewangan Tidak Diaudit bagi Separuh Pertama 2023 Berbanding Separuh Pertama 2022

Jumlah hasil menurun sebanyak 6.8% daripada RMB1,863.8 juta dalam enam bulan yang berakhir 30 Jun 2022 kepada RMB1,736.3 juta (AS$239.4 juta) dalam enam bulan yang berakhir 30 Jun 2023 disebabkan sebab-sebab berikut.

  • Hasil daripada penyelesaian penghantaran atas permintaan ialah RMB1,649.6 juta (AS$227.5 juta), mewakili sedikit penurunan sebanyak 6.5% daripada RMB1,763.8 juta dalam enam bulan yang berakhir 30 Jun 2022, terutamanya kerana kami menikmati lebih banyak dasar keutamaan semasa separuh pertama 2022 di tengah pandemik COVID-19, yang dikurangkan dengan ketara dalam enam bulan yang berakhir 30 Jun 2023 berikutan kelegaan pandemik.
  • Hasil daripada penyelesaian perkhidmatan mobiliti, yang terdiri daripada penyelenggaraan basikal kongsi, penyelesaian perkhidmatan teksi, penyelesaian perkhidmatan kargo dan penyelesaian eksport kenderaan yang baru dilancarkan, ialah RMB58.5 juta (AS$8.1 juta), mewakili peningkatan 3.6% daripada RMB56.5 juta dalam enam bulan yang berakhir 30 Jun 2022, terutamanya disebabkan (1) permulaan penyelesaian eksport kenderaan, yang menjana hasil sebanyak RMB12.0 juta, dan (2) peningkatan asas pelanggan dan skop perkhidmatan untuk perkhidmatan penyelesaian teksi.
  • Hasil daripada penyelesaian perkhidmatan pengemasan rumah dan penginapan serta perkhidmatan lain ialah RMB28.2 juta (AS$3.9 juta), mewakili penurunan sebanyak 35.2% daripada RMB43.5 juta dalam enam bulan yang berakhir 30 Jun 2022, terutamanya disebabkan peralihan model perniagaan dalam perkhidmatan hotel.

Kos hasil ialah RMB1,669.5 juta (AS$230.2 juta), mewakili penurunan 5.7% tahun ke tahun, terutamanya disebabkan penurunan dalam kos buruh dan perbelanjaan pengambilan kami.

Perbelanjaan pentadbiran dan am ialah RMB81.6 juta (AS$11.3 juta), mewakili penurunan 18.0% daripada RMB99.5 juta dalam enam bulan yang berakhir 30 Jun 2022, terutamanya disebabkan penurunan dalam (1) perbelanjaan pampasan berasaskan saham daripada RMB12.5 juta pada separuh pertama 2022 kepada RMB3.9 juta (AS$0.5 juta) pada separuh pertama 2023, dan (2) perbelanjaan kebajikan dan pembangunan perniagaan serta perbelanjaan pejabat daripada RMB29.5 juta pada separuh pertama 2022 kepada RMB17.3 juta (AS2.4 juta) pada separuh pertama 2023.

Perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan ialah RMB6.6 juta (AS$0.9 juta), mewakili penurunan 7.2% daripada RMB7.2 juta dalam enam bulan yang berakhir 30 Jun 2022, terutamanya disebabkan penurunan dalam tahap pampasan purata untuk kakitangan penyelidikan dan pembangunan kami apabila kami menyusun semula pasukan R&D.

Kami mencatat keuntungan pelupusan aset, bersih sebanyak RMB4.7 juta dan RMB8.9 juta (AS$1.2 juta) masing-masing dalam enam bulan yang berakhir 30 Jun 2022 dan 2023, terutamanya disebabkan pemindahan hubungan pelanggan tertentu yang berkaitan dengan penyelesaian penghantaran atas permintaan kami kepada pihak ketiga.

Pendapatan faedah kami ialah RMB0.2 juta dan RMB0.7 juta (AS$0.1 juta) masing-masing dalam enam bulan yang berakhir 30 Jun 2022 dan 2023, terutamanya berkaitan dengan deposit bank kami.

Perbelanjaan faedah kami menurun sebanyak 38.6% daripada RMB3.8 juta dalam enam bulan yang berakhir 30 Jun 2022 kepada RMB2.3 juta (AS$0.3 juta) dalam enam bulan yang berakhir 30 Jun 2023, terutamanya disebabkan penurunan dalam purata pinjaman bank jangka pendek kami.

Kami mencatat pendapatan lain, bersih, sebanyak RMB6.0 juta (AS$0.8 juta) dalam enam bulan yang berakhir 30 Jun 2023, berbanding kerugian lain, bersih, sebanyak RMB8.3 juta dalam enam bulan yang berakhir 30 Jun 2022, terutamanya disebabkan peningkatan dalam perubahan nilai saksama pelaburan dalam dana bersama.

Kami mencatat manfaat cukai pendapatan sebanyak RMB2.4 juta (AS$0.3 juta) dalam enam bulan yang berakhir 30 Jun 2023, berbanding perbelanjaan cukai pendapatan sebanyak RMB6.7 juta dalam enam bulan yang berakhir 30 Jun 2022, terutamanya disebabkan peningkatan dalam manfaat aset cukai tertunda.

Hasilnya, kami mencatat kerugian bersih sebanyak RMB26.6 juta dan RMB5.7 juta (AS$0.8 juta) masing-masing dalam enam bulan yang berakhir 30 Jun 2022 dan 2023.