Chindata Group Lapor Kewangan Suku Tahunan Kedua Tahun Kewangan 2023 dan Separuh Tahun yang Tidak Diaudit

BEIJING, 31 Ogos 2023 — Chindata Group Holdings Limited (“Chindata Group” atau “Syarikat”) (Nasdaq: CD), penyedia penyelesaian pusat data hiperskala neutral pembawa terkemuka di pasaran Asia Pasifik yang baru muncul, hari ini mengumumkan keputusan kewangan tidak diauditnya untuk suku kedua dan separuh tahun 2023 berakhir 30 Jun 2023. Untuk melengkapkan keputusan kewangan konsolidasi Syarikat yang dibentangkan selaras dengan GAAP AS, Chindata Group menggunakan EBITDA terlaras, margin EBITDA terlaras, pendapatan bersih terlaras, dan margin pendapatan bersih terlaras sebagai ukuran kewangan bukan GAAP, yang dijelaskan selanjutnya di bawah.

Sorotan Kewangan dan Operasi Baru-baru Ini

 • Momentum pertumbuhan dan keuntungan yang kukuh berterusan, hasil suku tahunan mencatat pertumbuhan tahun ke tahun 49.7%, dan panduan penuh tahun 2023 ditegaskan semula. Hasil pada suku kedua 2023 ialah RMB1,553.8 juta, mewakili pertumbuhan tahun ke tahun (“YoY”) 49.7%. Pendapatan bersih pada suku kedua 2023 ialah RMB219.2 juta, mewakili pertumbuhan YoY 9.8%, dengan margin bersih 14.1%. EBITDA terlaras pada suku kedua 2023 meningkat sebanyak 49.9% YoY kepada RMB816.1 juta, dengan margin 52.5%. Syarikat menegaskan semula panduan hasil 2023 dalam lingkungan RMB5,880 juta hingga RMB6,080 juta, dan panduan EBITDA terlaras 2023 dalam lingkungan RMB3,100 juta hingga RMB3,220 juta.
 • Dua projek dalam pembinaan baru ditambah, satu projek sedia ada dikembangkan kapasitinya, dan jumlah kapasiti meningkat sebanyak 47MW kepada 945MW semasa suku kedua 2023. Dua projek hiperskala baru dalam pembinaan di Johor, Malaysia dan Zhangjiakou, Hebei, China dengan jumlah kapasiti 38MW telah ditambah ke portfolio aset Syarikat. Satu projek hiperskala sedia ada di kampus Johor Syarikat di Malaysia telah dikembangkan, menambah kapasiti 10MW. Dua projek hiperskala dengan jumlah kapasiti 91MW telah dimulakan perkhidmatan, menyokong perniagaan pelanggan sauh di China dan Asia Tenggara. Jumlah kapasiti akhir suku mencapai 945MW, mewakili peningkatan 21.8% YoY berbanding 776MW pada suku yang sama tahun 2022. Kapasiti di China dan pasaran Asia Pasifik yang baru muncul (tidak termasuk China) masing-masing membentuk 81% dan 19% jumlah kapasiti pada akhir suku kedua.
 • Peningkatan berterusan mengikut jadual dengan luar negara sebagai penyumbang utama. Kapasiti digunakan meningkat sebanyak 48MW untuk mencapai 585MW, pertumbuhan 45.9% YoY. Momentum perniagaan yang kukuh dari asas pelanggan Syarikat membawa kepada peningkatan 48MW kapasiti digunakan pada suku kedua 2023, disumbangkan oleh projek-projek di utara China, Malaysia, dan India. Kapasiti digunakan akhir suku mencapai 585MW, mewakili pertumbuhan 45.9% YoY. Nisbah penggunaan keseluruhan ialah 80% pada akhir suku kedua 2023, berbanding 84% pada akhir FY23Q1 dan 78% pada akhir FY22Q2.
 • Komitmen baru 34MW diterima daripada pelanggan utama sedia ada untuk projek China dan Malaysia. Jumlah komitmen pelanggan (kapasiti kontrak dan “Indikasi Minat” (IOI)) meningkat sebanyak 34MW pada suku kedua, disumbangkan terutamanya oleh 22MW kapasiti IOI dan kontrak baru yang diterima daripada pelanggan sauh untuk pengembangan perniagaan luar negaranya, dan 12MW permintaan baru yang diterima daripada salah satu pelanggan antarabangsa utama. Jumlah kapasiti kontrak dan IOI mencapai 850MW pada suku kedua, mewakili peningkatan 30.8% YoY. Nisbah komitmen jumlah kapasiti ialah 90% pada akhir suku kedua 2023.

Petikan Pengurusan

Encik Huapeng Wu, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Chindata, mengulas, “Pada suku kedua 2023, Chindata terus mengekalkan momentum pertumbuhan yang mantap. Kami mengambil bahagian secara mendalam dalam pembangunan ekonomi digital China dan pasaran Asia Pasifik yang baru muncul, membina dua enjin pertumbuhan utama di dalam dan luar negara, dan kapasiti dalam perkhidmatan dan digunakan di pasaran luar negara mencapai lebih daripada 5 kali ganda berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Pada masa yang sama, kami mengumpul inovasi teknologi sedikit demi sedikit, menyokong pertumbuhan mampan dengan teknologi, dan mempromosikan penaiktarafan kualiti perniagaan. Pada akhir suku kedua, bilangan paten yang diperoleh dan dipohon oleh kumpulan mencapai 493, iaitu 1.37 kali ganda berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Kami telah berjaya membangunkan penyelesaian pusat data AIGC sistematik dan penuh untuk menangkap peluang baru yang dibawa oleh revolusi teknologi baru dalam industri.”

Encik Dongning WANG, Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan Chindata, mengulas, “Kami terus menyampaikan keputusan kewangan yang konsisten dan kukuh pada suku kedua tahun 2023. Hasil meningkat sebanyak 49.7% YoY kepada RMB1,553.8 juta, dan EBITDA terlaras meningkat sebanyak 49.9% kepada RMB816.1 juta. Skala ekonomi model hiperskala kami dan usaha kawalan kos kami terus menghasilkan prestasi margin yang sihat. Margin EBITDA terlaras pada suku kedua terus kekal pada tahap melebihi 50%, iaitu 52.5%. Prestasi keuntungan bersih telah berlangsung selama 10 suku berturut-turut, dengan pendapatan bersih pada suku kedua meningkat sebanyak 9.8%, dengan margin bersih 14.1%. Pulangan terus meningkat hasilnya, dengan ROIC pra-cukai peringkat syarikat mencapai 19.3% pada suku kedua, berbanding 18.7% pada akhir suku pertama 2023. Dengan mengambil kira momentum sedemikian, kami menegaskan semula panduan hasil dan EBITDA terlaras 2023 yang diberikan sebelum ini.”

Sorotan Perniagaan

Gambaran Aset

 • Jumlah Kapasiti.
  • Jumlah kapasiti terus berkembang pada kadar yang mantap. Jumlah kapasiti meningkat sebanyak 47MW kepada 945MW pada akhir suku kedua 2023, mewakili pertumbuhan 21.8% YoY. (berbanding 898MW dalam FY23Q1, 776MW dalam FY22Q2).
  • Kapasiti dalam perkhidmatan. Kapasiti dalam perkhidmatan meningkat sebanyak 91MW kepada 730MW pada akhir suku kedua 2023, mewakili pertumbuhan 42.9% YoY (berbanding 639MW dalam FY23Q1, 511MW dalam FY22Q2), disumbangkan terutamanya oleh CN20 dan MY06-2, yang terletak di kampus Datong Syarikat di Shanxi dan kampus Johor di Malaysia, masing-masing, untuk menyokong perniagaan pelanggan sauh. Syarikat mempunyai 27 projek dalam perkhidmatan pada akhir suku kedua 2023.
  • Kapasiti dalam pembinaan. Kapasiti dalam pembinaan ialah 214MW pada akhir suku kedua 2023 (berbanding 258MW dalam FY23Q1, 265MW dalam FY22Q2). Dua projek hiperskala baru dalam pembinaan telah ditambah ke portfolio aset Syarikat, termasuk MY06-4, projek 12MW yang terletak di kampus Johor, Malaysia dijadualkan penghantaran bermula dari 2024Q1 dan CN23, projek 26MW yang terletak di Hebei, China dijadualkan penghantaran bermula dari 2025Q1. Satu projek hiperskala sedia ada, yang terletak di kampus Johor, Malaysia, telah dikembangkan kepada 53MW, menambah kapasiti 10MW.
  • Pada akhir suku kedua, jumlah kapasiti Syarikat (dalam perkhidmatan dan dalam pembinaan) mengikut rantau adalah seperti berikut: Kawasan Beijing Raya: 722MW (76%), Kawasan Delta Sungai Yangtze: 36MW (4%), Kawasan Teluk Raya: 5MW (1%), Malaysia dan India: 182MW (19%).
 • Kapasiti kontrak dan IOI.
  • Syarikat terus melayani pelanggan sedia ada dan menyokong pertumbuhan sihat mereka sebagai rakan kongsi yang boleh dipercayai, momentum keseluruhan permintaan dari asas pelanggan uniknya kekal sihat. Perniagaan luar negara telah menjadi penyumbang utama dalam permintaan baru semasa suku kedua.
  • Jumlah kapasiti kontrak dan IOI meningkat sebanyak 34MW semasa suku kedua 2023 untuk mencapai 850MW pada akhir suku, mewakili pertumbuhan 30.8% YoY (berbanding 816MW dalam FY23Q1, 650MW dalam FY22Q2). Syarikat menerima 10MW kapasiti kontrak dan IOI pada projek sedia ada MY06-3 disebabkan pengembangan, dan 12MW kapasiti IOI pada projek baru MY06-4 di kampus Johor, Malaysia, untuk menyokong pelanggan sauh. Di samping itu, Syarikat menerima 12 MW permintaan baru pada projek baru CN23 untuk menyokong salah satu pelanggan antarabangsa utama. Kapasiti kontrak meningkat sebanyak 60MW semasa suku kedua, kebanyakannya disumbangkan oleh penukaran IOI 16MW pada projek CE02, CN12, dan CN23 untuk menyokong salah satu pelanggan antarabangsa utama dan penukaran IOI baru dan kapasiti kontrak baru sebanyak 45MW pada projek MY06-3 untuk menyokong pelanggan sauh.
  • Nisbah komitmen kekal sihat untuk portfolio aset Syarikat. Nisbah kontrak & IOI untuk kapasiti dalam perkhidmatan ialah 95% pada akhir suku kedua 2023 (berbanding 95% pada akhir FY23Q1, 95% pada akhir FY22Q2). Nisbah kontrak & IOI untuk jumlah kapasiti ialah 90% pada akhir suku kedua 2023 (berbanding 91% pada akhir FY23Q1, 84% pada akhir FY22Q2).
 • Kapasiti digunakan. Konsistensi Syarikat dalam penghantaran berkualiti tinggi dan pantas, digabungkan dengan asas pelanggan yang sihat dan keupayaan penghantaran yang kukuh, terus mendorong peningkatan permintaan pelanggan. Kapasiti digunakan meningkat sebanyak 48MW semasa suku kedua 2023 untuk mencapai 585MW pada akhir suku, mewakili pertumbuhan 45.9% YoY (berbanding 537MW dalam FY23Q1, 401MW dalam FY22Q2). Peningkatan disumbangkan oleh projek-projek di utara China, Malaysia, dan India. Nisbah penggunaan keseluruhan ialah 80% pada akhir suku kedua 2023, berbanding 84% pada akhir FY23Q1 dan 78% pada akhir FY22Q2.