FANHUA Lapor Kewangan Suku Kedua 2023 Yang Belum Diaudit

Pendapatan Operasi untuk Suku Kedua 2023 Naik 177.3% YoY, Melampaui Panduan Sebelumnya

GUANGZHOU, China, 30 Ogos 2023 — FANHUA Inc. (Nasdaq: FANH) (Syarikat atau “FANHUA”), pembekal perkhidmatan kewangan bebas terkemuka di China, hari ini mengumumkan keputusan kewangan tidak diauditnya bagi suku kedua berakhir 30 Jun 20231.

Sorotan Kewangan untuk Suku Kedua 2023:

(Dalam ribu, kecuali data ADS per saham dan peratusan) 2022Q2
(RMB)
2023Q2
(RMB)
2023Q2
(US$)
Perubahan %
Jumlah hasil bersih 703,116 1,132,640 156,198 61.1
Pendapatan operasi 31,028 86,032 11,864 177.3
Pendapatan bersih boleh diagihkan kepada pemegang saham 32,123 76,515 10,551 138.2
EBITDA Terlaras2 35,711 104,141 14,361 191.6
Pendapatan bersih per ADS tercair 0.60 1.42 0.20 136.7
EBITDA Terlaras cair per ADS3 0.66 1.93 0.27 192.4
Tunai, setara tunai, pelaburan jangka pendek pada akhir tempoh 1,090,044 1,611,554 222,243 47.8
Petunjuk operasi utama
Jumlah premium tertulis kasar hayat (“GWP”) 2,778,100