JOYY Lapor Keputusan Kewangan Suku Kedua 2023 Tidak Diaudit

SINGAPURA, 30 Ogos 2023 — JOYY Inc. (NASDAQ: YY) (“JOYY” atau “Syarikat,” sebelum ini dikenali sebagai YY Inc.), sebuah syarikat teknologi global, hari ini mengumumkan keputusan kewangan tidak diauditnya untuk suku kedua 2023.

Sorotan Kewangan Suku Kedua 20231

  • Hasil bersih adalah AS$547.3 juta, berbanding AS$596.1 juta pada tempoh yang sama pada 2022.
  • Pendapatan bersih milik kepentingan pengawal JOYY2 adalah AS$155.1 juta, berbanding AS$18.7 juta pada tempoh yang sama pada 2022.
  • Pendapatan bersih bukan GAAP milik kepentingan pengawal dan pemegang saham biasa JOYY3 adalah AS$97.3 juta, berbanding AS$51.5 juta pada tempoh yang sama pada 2022.

Sorotan Operasi Suku Kedua 2023

  • Purata MAU mudah alih Bigo Live meningkat sebanyak 18.0% kepada 38.5 juta daripada 32.6 juta pada tempoh yang sama pada 2022.
  • Purata MAU mudah alih Likee adalah 43.2 juta, berbanding 57.7 juta pada tempoh yang sama pada 2022, terutamanya disebabkan perbelanjaan pengiklanan pengambilalihan pengguna yang berkurangan.
  • Purata MAU mudah alih Hago adalah 5.5 juta, berbanding 8.5 juta pada tempoh yang sama pada 2022, terutamanya disebabkan perbelanjaan pengiklanan pengambilalihan pengguna yang berkurangan.
  • Purata global MAU mudah alih4 meningkat sebanyak 0.9% kepada 275.6 juta daripada 273.1 juta pada tempoh yang sama pada 2022.
  • Jumlah pengguna membayar BIGO (termasuk Bigo Live, Likee dan imo)5 meningkat sebanyak 5.4% kepada 1.53 juta daripada 1.45 juta pada tempoh yang sama pada 2022.
  • Purata hasil setiap pengguna membayar BIGO (termasuk Bigo Live, Likee dan imo)6 adalah AS$248.0, berbanding AS$285.0 pada tempoh yang sama pada 2022.

Encik David Xueling Li, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif JOYY, mengulas, “Walaupun ketidaktentuan ekonomi makro yang berterusan, pelaksanaan kukuh kami membolehkan kami mencapai prestasi kewangan yang kukuh pada suku kedua. Melalui penambahbaikan produk dan pengoperasian yang berterusan, BIGO berjaya menavigasi halangan dan meningkatkan margin operasi GAAP dan bukan GAAP masing-masing kepada 12.8% dan 16.0%. Ketika kami terus memperkenalkan ciri-ciri inovatif, menanam kandungan pelbagai, dan melancarkan aktiviti operasi setempat, kami seterusnya meningkatkan pengalaman pengguna, mengukuhkan penglibatan dan mendorong pertumbuhan pengguna. Hasilnya, MAU global kami mencapai pertumbuhan positif tahun ke tahun dan suku ke suku. Yang penting, Bigo Live meningkatkan MAUnya sebanyak 18.0% tahun ke tahun kepada 38.5 juta pada suku kedua, mengekalkan pertumbuhan tahun ke tahun dua angka untuk suku kelima berturut-turut.”

“Pada suku kedua 2023, kami membeli semula saham bernilai AS$214.3 juta. Secara keseluruhan, kami telah mengembalikan AS$299.7 juta kepada pemegang saham melalui pembelian semula saham dan dividen pada separuh pertama tahun ini. Ini menunjukkan keyakinan kami dalam prospek pertumbuhan Syarikat dan komitmen kami untuk memberi ganjaran kepada sokongan jangka panjang pemegang saham kami. Pada masa hadapan, kami akan terus memberi keutamaan kepada inisiatif yang selaras dengan strategi jangka panjang kami. Dengan keupayaan pelaksanaan terbukti kami, kami berada dalam kedudukan yang baik untuk merebut peluang pertumbuhan dan menjana nilai untuk pemegang saham kami.”

Keputusan Kewangan Suku Kedua 2023

HASIL BERSIH

Hasil bersih adalah AS$547.3 juta pada suku kedua 2023, berbanding AS$596.1 juta pada tempoh yang sama pada 2022.

Hasil strim langsung adalah AS$477.0 juta pada suku kedua 2023, berbanding AS$565.2 juta pada tempoh yang sama pada 2022, terutamanya disebabkan penurunan purata hasil setiap pengguna membayar BIGO, kerana ketidaktentuan ekonomi makro global dan penghargaan dolar AS terhadap mata wang tempatan tertentu secara negatif mempengaruhi aktiviti pembayaran pengguna.

Hasil lain meningkat sebanyak 128.0% kepada AS$70.4 juta pada suku kedua 2023 daripada AS$30.9 juta pada tempoh yang sama pada 2022.

KOS HASIL DAN KEUNTUNGAN KASAR

Kos hasil menurun sebanyak 7.4% kepada AS$349.6 juta pada suku kedua 2023 daripada AS$377.7 juta pada tempoh yang sama pada 2022. Yuran perkongsian hasil dan kos kandungan adalah AS$222.6 juta pada suku kedua 2023, berbanding AS$247.0 juta pada tempoh yang sama pada 2022.

Keuntungan kasar adalah AS$197.8 juta pada suku kedua 2023, berbanding AS$218.4 juta pada tempoh yang sama pada 2022. Margin keuntungan kasar adalah 36.1% pada suku kedua 2023, berbanding 36.6% pada tempoh yang sama pada 2022.

PERBELANJAAN DAN PENDAPATAN OPERASI

Perbelanjaan operasi adalah AS$191.7 juta pada suku kedua 2023, berbanding AS$185.0 juta pada tempoh yang sama pada 2022. Antara perbelanjaan operasi, perbelanjaan jualan dan pemasaran menurun kepada AS$87.2 juta pada suku kedua 2023 daripada AS$98.4 juta pada tempoh yang sama pada 2022, terutamanya disebabkan kawalan berkesan Syarikat ke atas perbelanjaan pemasaran dan pengoptimuman strategi jualan dan pemasaran keseluruhan, kerana Syarikat mengurangkan perbelanjaan pengambilalihan pengguna melalui pengiklanan dan memberi tumpuan kepada pembuatan wang untuk Likee dan Hago. Perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan meningkat kepada AS$75.5 juta pada suku kedua 2023 daripada AS$62.9 juta pada tempoh yang sama pada 2022, terutamanya disebabkan peningkatan perbelanjaan berkaitan personel.

Pendapatan operasi adalah AS$9.4 juta pada suku kedua 2023, berbanding pendapatan operasi AS$38.7 juta pada tempoh yang sama pada 2022. Margin pendapatan operasi adalah 1.7% pada suku kedua 2023, berbanding margin pendapatan operasi 6.5% pada tempoh yang sama pada 2022.

Pendapatan operasi bukan GAAP7 adalah AS$34.4 juta pada suku kedua 2023, berbanding AS$59.9 juta pada tempoh yang sama pada 2022. Margin pendapatan operasi bukan GAAP8 adalah 6.3% pada suku kedua 2023, berbanding 10.0% pada tempoh yang sama pada 2022.

PENDAPATAN BERSIH

Pendapatan bersih milik kepentingan pengawal JOYY adalah AS$155.1 juta pada suku kedua 2023, berbanding pendapatan bersih AS$18.7 juta pada tempoh yang sama pada 2022. Margin pendapatan bersih adalah 28.3% pada suku kedua 2023, berbanding margin pendapatan bersih 3.1% pada tempoh yang sama pada 2022, terutamanya disebabkan keuntungan direalisasi daripada pelupusan pelaburan ekuiti tertentu sepanjang suku seperti yang diumumkan pada 28 April 2023, peningkatan pendapatan faedah yang didorong oleh kadar faedah pasaran yang lebih tinggi, dan keuntungan pertukaran mata wang asing.

Pendapatan bersih bukan GAAP milik kepentingan pengawal dan pemegang saham biasa JOYY adalah AS$97.3 juta pada suku kedua 2023, berbanding AS$51.5 juta pada tempoh yang sama pada 2022. Margin pendapatan bersih bukan GAAP9 adalah 17.8% pada suku kedua 2023, berbanding margin pendapatan bersih bukan GAAP 8.6% pada tempoh yang sama pada 2022.

PENDAPATAN BERSIH SETIAP ADS

Pendapatan bersih cair setiap ADS10 adalah AS$2.02 pada suku kedua 2023, berbanding pendapatan bersih cair setiap ADS AS$0.23 pada tempoh yang sama pada 2022.

Pendapatan bersih cair bukan GAAP setiap ADS11 adalah AS$1.29 pada suku kedua 2023, berbanding AS$0.65 pada tempoh yang sama pada 2022.

IMBANGAN DAN ALIRAN TUNAI

Pada 30 Jun 2023, Syarikat mempunyai tunai dan bersamaan tunai, deposit jangka pendek, deposit jangka pendek terhad dan pelaburan jangka pendek bernilai AS$3,803.4 juta. Untuk suku kedua 2023, tunai bersih daripada aktiviti operasi adalah AS$61.8 juta.

SAHAM TIDAK DIEDARKAN

Pada 30 Jun 2023, Syarikat mempunyai jumlah 1,239.8 juta saham biasa tidak diedarkan, mewakili 62.0 juta ADS setara dengan andaian penukaran semua saham biasa kepada ADS.

Tinjauan Perniagaan

Untuk suku ketiga 2023, Syarikat menjangkakan hasil bersih antara AS$537 juta dan AS$567 juta. Ramalan ini mencerminkan pandangan Syarikat semasa dan awal mengenai pasaran, keadaan operasi dan strategi perniagaan, w