KE Holdings Inc. mengumumkan peningkatan dan lanjutan program pembelian semula saham dan dividen tunai khas

BEIJING, 31 Ogos 2023 — KE Holdings Inc. (“Beike” atau “Syarikat”) (NYSE: BEKE dan HKEX: 2423), platform dalam talian dan luar talian terkemuka yang bersepadu untuk transaksi dan perkhidmatan perumahan, hari ini mengumumkan bahawa lembaga pengarahnya telah meluluskan pembesaran dan lanjutan program pembelian semula sahamnya dan pengisytiharan dividen tunai khas.

Pembesaran dan Lanjutan Program Pembelian Semula Saham

Seperti yang didedahkan sebelum ini, pada Ogos 2022, Syarikat telah menubuhkan program pembelian semula saham di mana Syarikat boleh membeli sehingga AS$1 bilion saham biasa Kelas A dan/atau ADS miliknya dalam tempoh 12 bulan. Dari pelancaran program pembelian semula saham pada September 2022 hingga Ogos 2023, Syarikat secara agregat telah membeli kira-kira 41.0 juta saham depositari Amerika (“ADS”) di pasaran terbuka pada jumlah pertimbangan kira-kira AS$605.0 juta menurut program pembelian semula saham.

Pada 31 Ogos 2023, lembaga pengarah Syarikat meluluskan pengubahsuaian kepada program pembelian semula saham sedia ada, di mana kuasa pembelian telah ditingkatkan daripada AS$1 bilion saham biasa Kelas A dan/atau ADS kepada AS$2 bilion saham biasa Kelas A dan/atau ADS milik Syarikat dan dilanjutkan sehingga 31 Ogos 2024 (“Program Pembelian Semula Saham Dilanjutkan”). Dalam mesyuarat agung tahunan (“AGM”) yang diadakan pada 15 Jun 2023, para pemegang saham Syarikat telah meluluskan pemberian mandat umum tanpa syarat kepada lembaga pengarah untuk membeli saham Syarikat sendiri (“Mandat Pembelian Semula Saham 2023”) yang meliputi pembelian semula di bawah Program Pembelian Semula Saham Dilanjutkan sehingga penutupan AGM Syarikat yang akan datang. Selepas tamat tempoh Mandat Pembelian Semula Saham 2023, Syarikat akan memohon mandat umum tanpa syarat yang lain untuk pembelian semula daripada para pemegang saham Syarikat pada AGM akan datang untuk meneruskan pembelian semula sahamnya di bawah Program Pembelian Semula Saham Dilanjutkan.

Dividen Tunai Khas

Syarikat dengan sukacitanya mengumumkan bahawa lembaga pengarahnya telah meluluskan dividen tunai khas (“Dividen”) sebanyak AS$0.057 setiap saham biasa, atau AS$0.171 setiap ADS, kepada pemegang saham biasa dan pemegang ADS yang namanya tercatat pada penutupan perniagaan pada 15 September 2023, Waktu Beijing/Hong Kong dan Waktu New York masing-masing, yang akan dibayar dalam dolar AS. Jumlah agregat Dividen yang akan dibayar adalah kira-kira AS$0.2 bilion, yang akan dibiayai oleh lebihan tunai dalam kunci kira-kira Syarikat.

Bagi pemegang saham biasa, untuk layak menerima Dividen, semua dokumen penyerahan saham yang sah yang disertai dengan sijil-sijil saham yang berkaitan mesti diserahkan untuk pendaftaran kepada pendaftar saham cawangan Hong Kong Syarikat, Computershare Hong Kong Investor Services Limited, di Shops 1712-1716, Tingkat 17, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong tidak lewat daripada pukul 4:30 petang pada 15 September 2023 (Waktu Beijing/Hong Kong). Dividen yang akan dibayar kepada pemegang ADS Syarikat melalui bank depositari akan tertakluk kepada terma-terma perjanjian deposit.

Tarikh pembayaran dijangka pada atau sekitar 27 September 2023 bagi pemegang saham biasa dan pada atau sekitar 3 Oktober 2023 bagi pemegang ADS.

Mengenai KE Holdings Inc.

KE Holdings Inc. adalah platform dalam talian dan luar talian terkemuka yang bersepadu untuk transaksi dan perkhidmatan perumahan. Syarikat adalah perintis dalam membina infrastruktur dan piawaian untuk mengubah cara pembekal perkhidmatan dan pelanggan secara cekap menavigasi dan melengkapkan transaksi dan perkhidmatan perumahan di China, daripada jualan rumah baharu dan terpakai, sewaan rumah, hingga renovasi rumah dan perabot, serta perkhidmatan lain. Syarikat memiliki dan mengendalikan Lianjia, jenama agensi hartanah terkemuka China dan merupakan sebahagian integral platform Beike miliknya. Dengan lebih daripada 21 tahun pengalaman operasi melalui Lianjia sejak penubuhannya pada 2001, Syarikat percaya kejayaan dan rekod terbukti Lianjia membuka jalan baginya untuk membina infrastruktur dan piawaian serta memacu pertumbuhan pesat dan mampan Beike.

Penafian Bertanggungjawab

Kenyataan akhbar ini mengandungi pernyataan yang mungkin merupakan kenyataan “pandangan ke hadapan” menurut “perlindungan pelabuhan selamat” Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Swasta Amerika Syarikat 1995. Kenyataan pandangan ke hadapan ini boleh dikenal pasti melalui terminologi seperti “akan,” “menjangkakan,” “menjangka,” “matlamat,” “masa depan,” “berhasrat,” “merancang,” “percaya,” “menganggarkan,” “berkemungkinan,” dan pernyataan serupa. Beike juga boleh membuat kenyataan pandangan ke hadapan secara bertulis atau lisan dalam laporan berkala kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (“SEC”) dan Bursa Saham Hong Kong Terhad (“Bursa Saham Hong Kong”), dalam laporan tahunan kepada para pemegang saham, dalam kenyataan akhbar dan bahan bertulis lain, dan dalam kenyataan lisan yang dibuat oleh pegawai, pengarah atau kakitangannya kepada pihak ketiga. Kenyataan yang bukan fakta sejarah, termasuk kenyataan mengenai KE Holdings Inc. kepercayaan, rancangan, dan jangkaan, adalah kenyataan pandangan ke hadapan. Kenyataan pandangan ke hadapan melibatkan risiko tidak pasti yang inheren dan ketidaktentuan. Beberapa faktor boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada yang terkandung dalam mana-mana kenyataan pandangan ke hadapan, termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut: matlamat dan strategi Beike; pembangunan perniagaan, keadaan kewangan dan keputusan operasi Beike pada masa hadapan; perubahan yang dijangka dalam hasil, kos atau perbelanjaan Syarikat; keupayaan Beike untuk memberdayakan perkhidmatan dan memudahkan transaksi di platform Beike; persaingan dalam industri di mana Beike beroperasi; dasar dan peraturan kerajaan yang berkaitan dengan industri; keupayaan Beike untuk melindungi sistem dan infrastruktur Syarikat daripada serangan siber; kebergantungan Beike pada integriti jenama broker, kedai dan ejen di platform Syarikat; keadaan ekonomi dan perniagaan am di China dan seluruh dunia; dan andaian yang mendasari atau berkaitan dengan mana-mana daripada yang tersebut di atas. Maklumat lanjut mengenai risiko-risiko ini dimasukkan dalam pengemukaan KE Holdings Inc. kepada SEC dan Bursa Saham Hong Kong. Semua maklumat yang diberikan dalam kenyataan akhbar ini adalah setakat tarikh kenyataan akhbar ini, dan KE Holdings Inc. tidak mengambil apa-apa kewajipan untuk mengemas kini mana-mana kenyataan pandangan ke hadapan, kecuali seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang yang berkenaan.

Untuk pertanyaan pelabur dan media, sila hubungi:

Di China:
KE Holdings Inc.
Hubungan Pelabur
Siting Li
E-mel: ir@ke.com

The Piacente Group, Inc.
Yang Song
Tel: +86-10-6508-0677
E-mel: ke@tpg-ir.com

Di Amerika Syarikat:
The Piacente Group, Inc.
Brandi Piacente
Tel: +1-212-481-2050
E-mel: ke@tpg-ir.com

Sumber: KE Holdings Inc.