LexinFintech Holdings Ltd. Laporkan Keputusan Kewangan Suku Kedua 2023 Tidak Diaudit

SHENZHEN, China, 29 Ogos 2023 — LexinFintech Holdings Ltd. (“Lexin” atau “Syarikat”) (NASDAQ: LX), penyokong perkhidmatan kewangan peribadi berteknologi terkemuka di China, hari ini mengumumkan keputusan kewangan tidak diauditnya bagi suku tahun berakhir 30 Jun 2023.

“Jumlah pinjaman asal untuk suku kedua 2023 mencapai RMB63.9 bilion, mengalahkan hujung atas panduan kami iaitu RMB63.5 bilion, mewakili pertumbuhan tahun ke tahun sebanyak 30.1%. Jumlah baki pinjaman tertunggak mencapai RMB114 bilion dengan peningkatan 31.8% tahun ke tahun,” kata Jay Wenjie Xiao, pengerusi dan ketua pegawai eksekutif Lexin. “Dalam dunia yang semakin tidak menentu ini, kami terus tanpa ragu-ragu menjalankan prinsip perniagaan asas yang kami percaya untuk meningkatkan keupayaan kami dengan pengurusan risiko sebagai keutamaan dan memenuhi keperluan pelanggan yang berubah. Suku kedua 2023 mewakili suku kelima berturut-turut pertumbuhan operasi dan kewangan dalam pemulihan berbentuk V kami, walaupun pemulihan ekonomi makro yang perlahan.”

“Pada suku lalu, kami terus meningkatkan usaha kami dalam memperkukuh sistem pengurusan risiko holistik, mempercepatkan menaik taraf pelanggan kami ke segmen kualiti yang lebih baik dan melaksanakan beberapa inisiatif kos efektif yang kami lancarkan tahun ini. Semua usaha ini menjana kemajuan ketara dalam mencapai produk harga rendah, asas pelanggan yang lebih baik, kualiti aset yang dipertingkatkan dan keuntungan yang dipertingkatkan. Memandangkan momentum pemulihan perniagaan yang berterusan, kedudukan kewangan kami telah diperkukuhkan lagi bukan sahaja menawarkan sokongan kukuh untuk pertumbuhan dan inovasi kami, tetapi juga membolehkan kami meningkatkan pulangan kepada pemegang saham kami melalui dasar dividen tunai separa tahunan. Melihat ke hadapan, kami kekal berwaspada tentang pemulihan penggunaan yang melemah di China dan terus mengambil pendekatan perniagaan yang berhemat untuk baki tahun ini.” kata Encik Xiao.

“Pada suku kedua, kami mencatatkan lagi satu keputusan suku tahunan yang sihat dan berlayar sepanjang trajektori pemulihan berbentuk V,” kata Encik James Zheng, ketua pegawai kewangan Lexin, “Jumlah hasil operasi untuk suku kedua ialah RMB3.1 bilion, peningkatan 26.6% tahun ke tahun, dan 2.4% suku ke suku, dan keuntungan bersih kami juga berkembang kepada RMB356 juta, peningkatan 112% tahun ke tahun dan 8.6% suku ke suku. Margin keuntungan bersih meningkat kepada 11.6% daripada 6.9% pada suku kedua 2022 dan 11.0% pada suku pertama 2023. Perlu dinyatakan bahawa kami seterusnya memperkayakan bekalan produk di platform e-dagang kami dan meningkatkan pengalaman penggunaan digital untuk pelanggan kami terutamanya semasa perayaan beli-belah 618 dengan tujuan untuk memanfaatkan sepenuhnya kekuatan unik ekosistem penggunaan Lexin. Kami gembira dapat menuai pertumbuhan GMV berurutan yang lebih cepat daripada jangkaan iaitu 31.6% pada platform e-dagang kami, jauh melebihi pertumbuhan GMV keseluruhan merentasi semua garis perniagaan kami. Perniagaan e-dagang yang berkembang pesat, aset berkualiti lebih baik yang disumbangkan daripada pertambahan bahagian segmen pelanggan berkualiti tinggi dan pelaksanaan berterusan kawalan kos dan inisiatif kecekapan semuanya menggalakkan pertumbuhan keuntungan suku ini.”

Sorotan Operasi Suku Kedua 2023:

 • Jumlah pengguna berdaftar mencapai 199 juta setakat 30 Jun 2023, mewakili peningkatan 11.8% daripada 178 juta setakat 30 Jun 2022, dan pengguna dengan kredit mencapai 41.0 juta setakat 30 Jun 2023, naik 5.4% daripada 38.9 juta setakat 30 Jun 2022.
 • Setakat 30 Jun 2023, kami secara kumulatif telah mewujudkan pinjaman RMB987.4 bilion, peningkatan 31.4% daripada RMB751.3 bilion setahun lalu.

Asas Pengguna

 • Bilangan pengguna aktif1 yang menggunakan produk pinjaman kami pada suku kedua 2023 adalah 5.0 juta, menunjukkan penurunan 18.2% daripada 6.1 juta pada suku kedua 2022.
 • Bilangan pengguna aktif baru yang menggunakan produk pinjaman kami pada suku kedua 2023 adalah 0.4 juta, menunjukkan penurunan 49.3% daripada 0.9 juta pada suku kedua 2022.

Perniagaan Kemudahan Pinjaman

 • Jumlah pinjaman asal2 pada suku kedua 2023 adalah RMB63.9 bilion, peningkatan 30.1% daripada RMB49.1 bilion pada suku kedua 2022.
 • Jumlah baki pokok pinjaman tertunggak2 mencapai RMB114 bilion setakat 30 Jun 2023, mewakili peningkatan 31.8% daripada RMB86.6 bilion setakat 30 Jun 2022.
 • Jumlah pesanan yang ditempatkan di platform kami pada suku kedua 2023 adalah 25.2 juta, menunjukkan penurunan 34.7% daripada 38.5 juta pada suku kedua 2022.

Prestasi Kredit

 • Nisbah tunggakan 90 hari+ adalah 2.59% setakat 30 Jun 2023, berbanding 2.53% setakat 31 Mac 2023.
 • Nisbah tunggakan 30 hari+ adalah 4.61% setakat 30 Jun 2023, berbanding 4.57% setakat 31 Mac 2023.
 • Kadar kemungkiran bayaran pertama (30 hari+) untuk pinjaman asal baharu adalah di bawah 1% setakat 30 Jun 2023.

Perkhidmatan Pemerkasaan Teknologi

 • Untuk suku kedua 2023, kami berkhidmat kepada lebih 90 pelanggan perniagaan dengan perkhidmatan pemerkasaan teknologi kami.
 • Pada suku kedua 2023, kadar pengekalan pelanggan perniagaan3 perkhidmatan pemerkasaan teknologi kami adalah lebih daripada 85%.

Perkhidmatan Platform E-dagang Ansuran

 • GMV4 pada suku kedua 2023 untuk perkhidmatan platform e-dagang ansuran kami adalah RMB1,487 juta, mewakili peningkatan 34.5% daripada RMB1,105 juta pada suku kedua 2022.
 • Pada suku kedua 2023, perkhidmatan platform e-dagang ansuran kami berkhidmat kepada lebih 500,000 pengguna dan 500 peniaga.

Sorotan Operasi Lain

 • Purata pemberat tempoh pinjaman yang diwujudkan di platform kami pada suku kedua 2023 adalah kira-kira 14.7 bulan, berbanding 12.8 bulan pada suku kedua 2022. APR nominal5 adalah 16.1% untuk suku kedua 2023, berbanding 14.8% pada suku kedua 2022.

Sorotan Kewangan Suku Kedua 2023:

 • Jumlah hasil operasi adalah RMB3,056 juta, mewakili peningkatan 26.6% daripada suku kedua 2022.
 • Pendapatan perkhidmatan kemudahan kredit adalah RMB2,138 juta, mewakili peningkatan 48.6% daripada suku kedua 2022. Pendapatan perkhidmatan pemerkasaan teknologi adalah RMB392 juta, mewakili penurunan 10.2% daripada suku kedua 2022. Pendapatan perkhidmatan platform e-dagang ansuran adalah RMB526 juta, mewakili penurunan 2.2% daripada suku kedua 2022.
 • Pendapatan bersih yang boleh diagihkan kepada pemegang saham biasa Syarikat adalah RMB356 juta, mewakili peningkatan 116% daripada suku kedua 2022. Pendapatan bersih sesaham boleh diagihkan kepada pemegang saham biasa Syarikat adalah RMB2.04 atas asas cair.
 • Pendapatan bersih terlaras boleh diagihkan kepada pemegang saham biasa Syarikat6 adalah RMB409 juta, mewakili peningkatan 96.5% daripada suku kedua 2022. Pendapatan bersih sesaham terlaras boleh diagihkan kepada pemegang saham biasa Syarikat6 adalah RMB2.19 atas asas cair.

__________________________

 1. Pengguna aktif merujuk kepada, untuk tempoh tertentu, pengguna yang membuat sekurang-kurangnya satu transaksi semasa tempoh itu melalui platform kami atau melalui platform rakan kongsi pihak ketiga kami menggunakan kredit yang diberikan oleh kami.
 2. Pinjaman asal dan baki pokok pinjaman tertunggak mewakili pinjaman asal dan baki pokok pinjaman tertunggak kedua-dua on- dan off-kira-kira.
 3. Kadar pengekalan pelanggan merujuk kepada bilangan pelanggan institusi kewangan dan rakan kongsi yang membeli semula perkhidmatan kami pada suku semasa sebagai peratusan daripada jumlah pelanggan institusi kewangan dan rakan kongsi pada suku sebelumnya.
 4. GMV merujuk kepada jumlah nilai barangan yang dijual melalui platform e-dagang ansuran kami semasa tempoh yang ditetapkan.
 5. APR nominal merujuk kepada kadar faedah tahunan (“APR”) pinjaman yang diwujudkan pada platform kami semasa tempoh yang ditetapkan.