LIZHI INC. Lapor Kewangan Suku Kedua 2023 Tidak Diaudit

GUANGZHOU, China, 29 Ogos 2023 – LIZHI INC. (“LIZHI” atau “Syarikat” atau “Kami”) (NASDAQ: LIZI), platform hiburan sosial dan audio berasaskan audio, hari ini mengumumkan keputusan kewangan tidak diauditnya bagi suku kedua berakhir 30 Jun 2023.

Sorotan Kewangan dan Operasi Suku Kedua 2023

  • Hasil bersih adalah RMB592.9 juta (AS$81.8 juta) pada suku kedua 2023, mewakili peningkatan 15% daripada RMB515.7 juta pada suku kedua 2022.
  • Purata jumlah MAU mudah alih1 pada suku kedua 2023 adalah 45.6 juta, berbanding 49.7 juta pada suku kedua 2022.
  • Purata jumlah pengguna membayar bulanan2 pada suku kedua 2023 adalah 433.7 ribu, berbanding 485.1 ribu pada suku kedua 2022.

Encik Jinnan (Marco) Lai, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif LIZHI, berkata, “Pada suku kedua 2023, kami terus mengintegrasikan teknologi terkini untuk mendorong inovasi dan pengoptimuman di seluruh perniagaan global kami. Walaupun cabaran makro, kami kekal komited untuk mendalami aplikasi teknologi canggih, menggalakkan ekosistem yang sihat dan meningkatkan daya saing melalui produk dan operasi berteknologi tinggi yang diperhalus.”

Cik Chengfang Lu, Ketua Pegawai Kewangan Sementara LIZHI, menyatakan, “Kami mengekalkan pertumbuhan hasil tahun-ke-tahun pada suku kedua 2023 sambil memberi tumpuan kepada membina ekosistem mampan dan inovatif. Ke hadapan, kami akan terus memperkukuh teknologi teras untuk merangsang pembangunan produk berterusan dan menggalakkan pengembangan perniagaan global dalam jangka panjang.”

__________________

1 Merujuk kepada purata bulanan jumlah pengguna aktif di semua platform dan Aplikasi kami dalam tempoh tertentu, dikira dengan membahagi (i) jumlah pengguna mudah alih aktif bagi setiap bulan tempoh tersebut, dengan (ii) bilangan bulan dalam tempoh yang sama.

2 Merujuk kepada purata bulanan jumlah pengguna membayar dalam tempoh tertentu, dikira dengan membahagi (i) jumlah pengguna membayar dalam setiap bulan tempoh tersebut dengan (ii) bilangan bulan dalam tempoh yang sama.

Keputusan Kewangan Tidak Diaudit Suku Kedua 2023

Hasil bersih adalah RMB592.9 juta (AS$81.8 juta) pada suku kedua 2023, mewakili peningkatan 15% daripada RMB515.7 juta pada suku kedua 2022, kerana kami mempelbagaikan matriks hiburan audio kami.

Kos hasil adalah RMB418.4 juta (AS$57.7 juta) pada suku kedua 2023, mewakili peningkatan 23% daripada RMB340.1 juta pada suku kedua 2022, terutamanya disebabkan oleh (i) peningkatan yuran perkongsian hasil kepada pencipta kandungan kami apabila Hasil Syarikat meningkat, dan peningkatan peratusan yuran perkongsian hasil untuk memberi insentif kepada pencipta kandungan kami, (ii) peningkatan perbelanjaan gaji dan faedah kebajikan yang berkaitan dengan peningkatan gaji purata, dan (iii) peningkatan kos pengendalian pembayaran.

Keuntungan kasar adalah RMB174.4 juta (AS$24.1 juta) pada suku kedua 2023, berbanding RMB175.6 juta pada suku kedua 2022.

Keuntungan kasar Bukan GAAP3 adalah RMB175.6 juta (AS$24.2 juta) pada suku kedua 2023, berbanding RMB176.8 juta pada suku kedua 2022.

Margin kasar pada suku kedua 2023 adalah 29%, berbanding 34% pada suku kedua 2022.

Margin kasar Bukan GAAP pada suku kedua 2023 adalah 30%, berbanding 34% pada suku kedua 2022.

Perbelanjaan operasi adalah RMB166.6 juta (AS$23.0 juta) pada suku kedua 2023, berbanding RMB161.6 juta pada suku kedua 2022.

Perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan adalah RMB75.2 juta (AS$10.4 juta) pada suku kedua 2023, mewakili peningkatan 7% daripada RMB70.3 juta pada suku kedua 2022, terutamanya disebabkan oleh (i) peningkatan perbelanjaan gaji dan faedah kebajikan yang berkaitan dengan peningkatan bilangan kakitangan penyelidikan dan pembangunan kami, (ii) peningkatan perbelanjaan sewa, dan (iii) sebahagiannya diimbangi oleh penurunan perbelanjaan pampasan berasaskan saham dan perbelanjaan yang berkaitan dengan perkhidmatan penyelidikan dan pembangunan yang diberikan oleh pihak ketiga.

Perbelanjaan jualan dan pemasaran adalah RMB67.5 juta (AS$9.3 juta) pada suku kedua 2023, mewakili peningkatan 11% daripada RMB60.8 juta pada suku kedua 2022, terutamanya disebabkan oleh (i) peningkatan perbelanjaan penjenamaan dan pemasaran, dan (ii) peningkatan perbelanjaan gaji dan faedah kebajikan yang berkaitan dengan peningkatan bilangan kakitangan jualan dan pemasaran kami. Syarikat akan memantau perbelanjaan pengiklanan dan promosi budi bicara dan melaraskan sewajarnya bergantung kepada keadaan pasaran.

Perbelanjaan pentadbiran am adalah RMB23.9 juta (AS$3.3 juta) pada suku kedua 2023, berbanding RMB30.6 juta pada suku kedua 2022, terutamanya didorong oleh penurunan peruntukan bagi kontinjensi litigasi, yuran perkhidmatan profesional, perbelanjaan pampasan berasaskan saham dan perbelanjaan lain yang pelbagai, sebahagiannya diimbangi oleh peningkatan perbelanjaan gaji dan faedah kebajikan yang berkaitan dengan peningkatan gaji purata.

Pendapatan operasi adalah RMB7.8 juta (AS$1.1 juta) pada suku kedua 2023, berbanding RMB14.1 juta pada suku kedua 2022.

Pendapatan operasi Bukan GAAP4 adalah RMB13.6 juta (AS$1.9 juta) pada suku kedua 2023, berbanding RMB21.2 juta pada suku kedua 2022.

Pendapatan bersih adalah RMB11.6 juta (AS$1.6 juta) pada suku kedua 2023, berbanding RMB18.9 juta pada suku kedua 2022.

__________________

3 Keuntungan kasar Bukan GAAP adalah ukuran kewangan Bukan GAAP, yang ditakrifkan sebagai keuntungan kasar tidak termasuk perbelanjaan pampasan berasaskan saham. Pelarasan ini berjumlah RMB1.2 juta (AS$0.2 juta) dan RMB1.2 juta masing-masing pada suku kedua 2023 dan 2022. Sila rujuk kepada seksyen di bawah bertajuk “Penjajaran Semula Tidak Diaudit GAAP dan Keputusan Bukan GAAP” untuk butiran.

4 Pendapatan operasi Bukan GAAP adalah ukuran kewangan Bukan GAAP, yang ditakrifkan sebagai pendapatan operasi tidak termasuk perbelanjaan pampasan berasaskan saham. Pelarasan ini berjumlah RMB5.8 juta (AS$0.8 juta) dan RMB7.1 juta masing-masing pada suku kedua 2023 dan 2022. Sila rujuk kepada seksyen di bawah bertajuk “Penjajaran Semula Tidak Diaudit GAAP dan Keputusan Bukan GAAP” untuk butiran.

Pendapatan bersih Bukan GAAP adalah RMB17.3 juta (AS$2.4 juta) pada suku kedua 2023, berbanding RMB26.0 juta pada suku kedua 2022.

Pendapatan bersih yang boleh diagihkan kepada pemegang saham biasa LIZHI INC. adalah RMB13.2 juta (AS$1.8 juta) pada suku kedua 2023, berbanding RMB18.8 juta pada suku kedua 2022.

Pendapatan bersih Bukan GAAP yang boleh diagihkan kepada pemegang saham biasa LIZHI INC.5 adalah RMB19.0 juta (AS$2.6 juta) pada suku kedua 2023, berbanding RMB26.0 juta pada suku kedua 2022.

Pendapatan bersih asas dan cair setiap ADS6 masing-masing adalah RMB0.25 (AS$0.03) dan RMB0.24 (AS$0.03) pada suku kedua 2023, berbanding RMB0.37 dan RMB0.36 pada suku kedua 2022.

Pendapatan bersih asas dan cair Bukan GAAP setiap ADS7 kedua-duanya adalah RMB0.35 (AS$0.05) pada suku kedua 2023, berbanding RMB0.50 setiap ADS pada suku kedua 2022.

Kunci Kira-kira