Akses kepada bantuan kesihatan mental di kala pandemik perlu dipertingkat

Mengikut laporan WHO, terdapat kira-kira 450 juta penduduk dunia yang mempunyai penyakit mental dan ini merupakan salah satu punca utama ketidakupayaan di seluruh dunia.