Semarakkan ideologi Rukun Negara mengatasi polarisasi

Sememangnya tidak boleh dinafikan bahawa perpaduan adalah syarat mutlak yang dapat menjamin dan memperkasakan keamanan, keharmonian serta pembangunan negara yang bersifat majmuk.